Naturen er en særlig arena for sundhedsfremmende indsatser

Her finder du inspiration til at bruge naturen og udeliv i din kommunes sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Både i forhold til helt konkrete indsatser som fx rygestop i naturen, og mere rammesættende som arena for at arbejde på tværs af afdelinger, forvaltningsområder og eksterne aktører som frivillige foreninger. Naturen kan nemlig noget helt særligt.

cases matcher

Formål

Målgruppe

Arena

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på natur, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Naturterapi “Natur, krop & psyke”

Et naturbaseret forløb, som kan hjælpe med til at genfinde indre ro og balance. Få redskaber til at håndtere en livskrise med f.eks. stress-symptomer, sygdom eller smerte.

Ud i naturen for alle – Nordfyns Kommune

Et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”,

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale forebyggelsesindsats på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Her på siden kan du få et overblik over gode, effektive og let-omsætlige indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremne og blive inspireret til din egen indsats i din kommune.