Kulturen

Kulturen som sundhedsfremmende arena – del gerne din case med os

March mod ensomhed

Marchen støttes af Holstebro Kommune og det ses som en samfundsopgave, som skal løses i fællesskab.

Bæredygtige lokalsamfund i Middelfart Kommune

En aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund, hvor lokale fællesskaber styrkes

SANS – Dans med en sang hold hjernen i gang

En ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik

Culture Club i Frederiksberg Kommune

Bedre mental sundhed blandt borgere med angst og depression gennem kulturelle aktiviteter

Stemmer på Stevns

Sangaftener for alle med lyst til at mødes og lave noget sammen