Tilflytterarrangement for seniorer i Aarhus Kommune

Velkomstevent der giver nytilflyttere inspiration til byens muligheder

Udskriv case

Kontakt

Trine Damgaard Møller
Projektleder
Sundhed og forebyggelse, Folkestedet

Tlf: 41 86 44 00
trdm@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsen har til formål at give tilflyttere en god start som borger i Aarhus Kommune.
Formålet er desuden at skabe flere sunde leveår hos tilflytterne gennem forebyggelse af funktionstab, strukturtab, ensomhed og identitetskriser. Herudover er hensigten at bidrage til at fremme borgernes kompetencer til at handle på egen sundhed og trivsel – dels i overgangen til seniorlivet, dels i forandringen som tilflytter til en ny kommune.

Målgruppe & Arena

Tilflyttere til Aarhus Kommune i aldersgruppen over 58 år, der har brug for ekstra støtte til at opsøge fællesskaber, aktiviteter og frivillighed i Aarhus.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

13/06/2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Der afholdes to til fire gange årligt et velkomstevent for tilflyttere, der er over 58 år. Dette

  initiativet består af:
  Udsendelse af et velkomstbrev i e-Boks til alle tilflyttere, der er over 58 år. Brevet indeholder en invitation til et velkomstevent på Folkestedet samt information om, hvor borgerne på egen hånd kan finde frem til relevante tilbud i kommunen og i civilsamfundet i Aarhus.

  Velkomsteventet inkluderer inspirationsoplæg samt muligheder for at møde udvalgte repræsentanter, der fortæller om tilbud og muligheder for målgruppen i Aarhus Kommune.

  Øget fokus på brobygning til relevante tilbud og muligheder i Aarhus Kommune.

  Se video om indsatsen nedenfor

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen gennemføres i samarbejde med en sundhedskonsulent i kommunen og bliver afviklet med besøg fra både kommunale såvel som forenings- og civilsamfundsaktører, der kan guide og hjælpe borgerne videre.

  Rekruttering

  Rekrutteringen foregår dels igennem udsendelse af brev via e-Boks til tilflyttede borger fra 58+ år inden for de sidste 6 måneder og dels via sociale medier, hvor alle borgere der er tilflyttere og er fra 58+ år kan melde sig til.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Indsatsen er en del af en større budgetramme, så det er ikke estimeret ned i den enkelte indsats hvad det har kostet. Herudover har indsatsen været i opstartsfase, hvilket bevirker at der er blevet brugt flere mandetimer på at igangsætte. Nedenstående er derfor et estimat på hvad det vil koste fremadrettet pr. år.

  , ,

  Virkning

  Der er ikke systematisk indsamlet data omkring indsatsen, men deltagerne er blevet spurgt, hvad de tager med fra sådan et arrangement. Her svarer flere at de oplever at de få inspiration og direkte bliver hjulpet videre i deres søgning efter nye aktiviteter, fællesskaber og tilbud.
  En metode som har været særlig virkningsfuld, har været at vi har taget imod borgerne, når de kom ind ad døren og fulgt dem helt hen til deres siddeplads og fyldt bordene op så flere der ikke kendte hinanden, kom til at sidde sammen. Dette har haft stor indvirkning på den stemning, der var og vi kunne observere stor positiv forskel fra første arrangement, hvor vi ikke i samme grad var opmærksom på dette. Vi kunne se at borgerne smilede mere og at der var mere samtale ved bordene

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  På sigt arbejder vi på at lave konceptet om, så det hedder "Lær din by at kende". Da vi oplever, at flere borgere, som ikke er tilflyttere også kan have et behov for at lære byen at kende. Det kan være, at de har mistet en ægtefælle, er blevet skilt eller er stoppet med at arbejde og ikke i samme grad som tidligere, har haft behovet for at bruge byens muligheder.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  En barrierer ved første tilflytterarrangement, var at vi ikke havde tænkt tilstrækkeligt over datoen, hvor vi lagde det. Det var i midt juni og der foregik mange andre ting rundt i byen, samt at mange seniorer på det tidspunkt er gået på ferie.
  Anden gang var slut september, hvilke passede en del bedre og bevirkede at vi havde flere deltagere.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det har været fremmende at kunne anvende e-Boks som formidlingskanal.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x