Netværksmøder 58+ i Aarhus Kommune

Fællesskaber samt inspiration til aktiviteter og muligheder i byen

Udskriv case

Kontakt

Konny Johannsen
Udviklingskonsulent
Folkesundhed Aarhus kommune - Folkestedet

Tlf: 61943011
konma@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

200.000 - 300.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsen har til formål at skabe flere sunde leveår for seniorborgere igennem forebyggelse af funktionstab, strukturtab, ensomhed og identitetskriser. Herudover er hensigten at bidrage til at fremme borgerens kompetencer til at handle på egen sundhed og trivsel i overgangen til seniorlivet.

Målgruppe & Arena

Borgere i aldersgruppen over 58 år, der søger netværk med jævnaldrende samt inspiration til byens muligheder.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/06/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Netværksmøderne er åbne for alle borgere fra 58 år, som er interesseret i at møde andre seniorer eller blive inspireret til aktiviteter i denne livsfase. På netværksmøderne kan deltagerne udveksle erfaringer, sparre med ligesindede og spejle sig i hinanden. Møderne afholdes ca. to gange om måneden.
  Herudover har vi også en ugentlig cafe, hvor borgere kan droppe ind og få inspiration, vejledning samt møde andre 58+ borgere over en kop kaffe.

  Indholdet på møderne varierer med forskellige temaer og udflugter, der har fokus på:
  - Borgernes refleksioner omkring motivation og handlekompetencer til fortsat at
  udvikle og vedligeholde en god hjerne-, hjerte- og kropsfunktion

  - Introduktion og brobygning til byens tilbud, herunder udflugter

  - Introduktion og information om sundhedstilbud og velfærdsteknologi

  - Foredrag, oplæg og samtalesaloner om identitet, sundhed, drømme og livsglæde

  Herudover faciliteres netværksmøderne som:
  - Fællesspisninger
  - Hjælp til selvhjælp for etablering og drift af interesse-fællesskaber
  - Lokale oplevelsesfællesskaber og forløb

  Se nedenstående video om indsatsen

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er organiseret i Sundhed og forebyggelse i et medborgerhus, der hedder Folkestedet. Det er ledet af en projektleder samt en udviklingskonsulent. Vi samarbejder bredt og bliver i forbindelse med vores netværksmøder inviteret ud til relevante samarbejdspartnere, der være sig frivilligorganisationer, NGOer, boligtilbud, foreninger, osv. Herudover samarbejder vi tæt med biblioteker, folkehuse og frivillighuse i lokalområder igennem vores frivillige seniorvejledere, som også deltager på møderne.

  Rekruttering

  Rekrutteringen sker fortrinsvist igennem vores månedlige nyhedsbrev som vi sender ud igennem vores hjemmeside: Netværket 58+: https://netvaerket58.dk/

  Nyhedsbrevet er siden januar 2023 vokset fra 150 til 400 modtagere. Herudover benytter vi også sociale medier som Facebook.

  Økonomi pr. år

  200.000 - 300.000

  Indsatsen er en del af en større budgetramme, så det er ikke estimeret ned i den enkelte indsats hvad det har kostet.

  Målet med netværket er at give inspiration, brobygge til de muligheder der er i byen og skabe netværk blandt borgere i alderen 58+

  Konny Johannsen, Udviklingskonsulent, Aarhus Kommune

  Virkning

  Målet med netværket er at give inspiration, brobygge til de muligheder der er i byen og skabe netværk blandt borgere i alderen 58+.

  Vi har ikke systematisk indsamlet data herom, men vi kan observere at der er gengangere, som kommer til de møder, som de finder interessante og som fortæller at de er startet op i en ny aktivitet igennem netværket. Herudover kommer der flere nye til hver gang. Og pr gang har vi mellem 15-30 deltagere.

  Vi har også fået flere tilmeldte på vores nyhedsbrev, hvor vi sender ud, hvilke aktiviteter vi har i Netværket. Dette er vokset fra 150 abonnenter i januar 2023 til 400 abonnenter i november 2023

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt at gøre opmærksom på sig selv som en platform, hvor kommunens tilbud/indsatser kan henvende sig og vi kan brobygge til dem. Samtidig er det vigtigt at have et alsidigt program, så der præsenteres indsatser for en differentieret gruppe, så det ikke er samme setup eller samme slags forening eller indsats hver gang men noget forskelligt.
  Heruover det meget vigtigt at rammesætte. Nogle af de mennesker, der kommer og træder ind af døren kan godt være et sårbart sted i deres liv og har brug for at der er nogen der tager godt imod dem og får dem med ind i gruppe snakken. Alt efter mødets form er det vigtigt at facilitere samtaler eller sjove aktiviteter, så deltagerne får talt sammen på kryds og tværs.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x