Ensomme

Her kan du finde vores cases inden for målgruppen ensomme.

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune målrettet ensomme, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Sund Mand Sønderborg

Sønderborg Kommunes målrettede indsats for en bedre sundhed for mænd

Netværk & Fællesskab i Struer Kommune

Bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmeboende borgere, der får hjemmehjælp.

Trivselsgrupper for Børn

Et samarbejde mellem Horsens Sund By, Skoler i Horsens, Horsens Provsti og Civilsamfundet

Møder på Tværs i Hvidovre Kommune

Generationsmøder mellem børnehavebørn og seniorer i lokalt aktivitetscenter

Kultur på recept 2.0 i Silkeborg Kommune

Et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.