Fællesskabsportalen i Horsens Kommune

- en digital oversigt over fællesskaber i Horsens og omegn

Udskriv case

Kontakt

Kristina Rahbek Schmidt
Playmaker (cand. mag. designledelse)
Horsens Sund By

Tlf: 61 300 665
kra@horsens.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med Fællesskabsportalen har været at skabe overblik - og nem adgang til - de mange frivillige, sociale og sundhedsrettede fællesskaber, der findes i Horsens og omegn, både i kommunalt regi og fra civilsamfundet.

Det har været et mål, at portalen både er et redskab for fagpersoner (viden og overblik medfører bedre service og individuel vejledning) og især, at borgerne selv kan tage handling og finde fællesskab, der matcher individuelle behov og livssituation (empowerment).

Samtidig har portalen medført overblik over eksisterende indsatser og dermed også potentielle nye muligheder eller behov.

Målgruppe & Arena

Fællesskabsportalen er både rettet mod medarbejdere og borgere. Der er fællesskaber for alle målgrupper. Fællesskaberne finder sted i mange forskellige arenaer.

Status er (nov. 2022), at der er oprettet mere end 450 frivillige, sociale og sundhedsrettede fællesskaber i Fællesskabsportalen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2020

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Fællesskabsportalen er udviklet af Horsens Sund By. Metoden bygger på Designledelse, Designtænkning og brugerinddragelse.

  Portalen er udviklet i en proces model:
  1) Forstå brugernes behov (feltundersøgelse blandt fagpersoner, foreninger og borgere).
  2) Analysere empiri og udfordre eksisterende antagelser.
  3) Definere fire mulighedsrum (udviklingsscenarier).
  4) Udvikle og teste digital prototype (designkriterier, til og fravalg ifht funktioner, visuelt udtryk mm)
  5) Løbende evaluere værdi og justere portalen
  6) Implementering i flere step; først fagpersoner, derefter borgere

  Flere niveauer af brugerinvolvering har medvirket til en enkel og brugervenlig portal:
  1. Indledende feltstudie:
  - Fagpersoner, eksterne interessenter og andre aktører.
  4. Prototype test:
  - Fagpersoner med forskellige specialer (børn, unge, voksne, seniorer, børnefamilier, pårørende)
  - Borgere i alderen 9-75 år (bl.a. sårbare unge, ældre med meget lidt IT-kendskab, ordblinde, farveblinde, hjerneskade)
  - Feedback på bl.a.: intuitiv brugervenlighed, handlingsparametre, overblik, aldersinddeling, logisk kategorisering, designudtryk, sprogformulering
  5. Pilottest:
  - Forskellige faggrupper + forskellige foreninger (ungecenter, jobcenter, aktivitetscentre, biblioteket, fritidsguider, skiftespor og mange flere)
  6. Implementering:
  - Horsens Kommune
  - Foreninger og eksterne fagpersoner
  - Borgere (alle målgrupper)

  Besøg portalen her: Fællesskabsportalen

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Horsens Sund By har udviklet og oprettet portalen. Horsens Sund By sikrer drift og vedligeholdelse af portalen inden for normal drift på tidssvarende og alment anvendte systemer.

  De frivillige, sociale og sundhedsrettede fællesskaber i Horsens og omegn bidrager med fællesskaber til portalen. Det foregår ved løbende dialog og opfølgning bl.a. gennem etablerede netværk og tværsektorialt samarbejde.

  Rekruttering

  Ikke relevant

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Fællesskabsportalen er udviklet med eksisterende kompetencer i Horsens Sund By. Derudover har vi brugt mindre end 50.000 kr. på ekstern programmering.

  "Portalen er en gave til os (fagpersoner). Vi har fået det overblik, vi har savnet og sparer virkelig meget tid".

  Søren Wentzer Licht, Afdelingsleder, Ungdomscenteret, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

  Virkning

  Fællesskabsportalen har medført kendskab til eksisterende frivillige, sociale og sundhedsrettede fællesskaber i Horsens Kommune.

  Fagpersoner oplever at have overblik, øget kendskab og at kunne yde bedre og mere målrettet vejledning til borgerne.

  Borgere oplever, at portalen er nem og intuitiv at bruge - både til at søge egne fællesskaber og til at hjælpe andre (familie, venner, netværk).

  Alle parter er overraskede over, hvor mange fællesskaber, man kan blive en del af.
  Portalen har også givet indsigt i, hvor og til hvilke målgrupper, der er behov for at udvikle nye fællesskaber.

  Vi bruger et dataanalyse redskab, hvor vi kan hente statistisk data for brugere, målgrupper m.m., som vi bl.a. bruger til løbende at optimere portalens indhold og målrette kampagner.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er vigtigt at udvikle en portal, der giver mening for brugerne og ikke alene med fokus på teknologiske muligheder.
  Vi har foretaget mange fravalg pba feltundersøgelser og brugerinvolvering i forhold til vores indledende ideer.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fællesskabsportalen blev udviklet under Covid19 (2020), hvilket var med til at forlænge processen og muligheder for brugerinvolvering.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Designtænkningsprocessen og brugerinvolvering med stor diversitet har været afgørende for hurtig (og billig) udvikling.

  Vi har haft klart definerede designkriterier og evidens for, hvordan portalen skal fungere og hvilken brugerflade, der fungerer for de brugergrupper, vi primært har valgt at fokusere på.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Den Sociale Vejviser

  Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x