Kommunikation

Her kan du finde vores cases inden for kommunikation

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv på dagsordenen i Aarhus Kommune

Erfaringer fra politisk proces - etablering af et midlertidigt paragraf 17,4 opgaveudvalg

Fællesskabsportalen i Horsens Kommune

- en digital oversigt over fællesskaber i Horsens og omegn

Sund Mand Sønderborg

Sønderborg Kommunes målrettede indsats for en bedre sundhed for mænd

Præsentation af sundhedsområdet til kommunalbestyrelsens introduktionsseminar i Billund Kommune

Sundhedsområdet blev udvalgt som et af de tværgående temaer på kommunalbestyrelsens introseminar.

Årets ex-ryger i Køge Kommune

Kåring af årets ex-ryger i Køge Kommune. Kampagne beregnet på at skabe fokus på rygestop, og synliggøre lokal forankring.

Rygestop på dit sprog/rekruttering

Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret forebyggende indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL eller depression. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

Coronaskolen i Københavns Kommune

Uddannelse af lokale Corona aktører i udsatte boligområder i samarbejde med boligorganisationer og helhedsplanerne

Ligestilling i læringsmuligheder

Normkritisk kompetenceudvikling på tværs i Fredensborg Kommune