Kommunikation

Her kan du finde vores cases inden for kommunikation

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

“Nyt walk&talk møde” i Viborg Kommune

Walk&talk møde med direkte booking i Outlook og ruter markeret med pæle

Alkohol og seniorer i Vejle Kommune

– pjece til borgere og praksis i forebyggende hjemmebesøg

Tilflytterarrangement for seniorer i Aarhus Kommune

Velkomstevent der giver nytilflyttere inspiration til byens muligheder

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv på dagsordenen i Aarhus Kommune

Erfaringer fra politisk proces - etablering af et midlertidigt paragraf 17,4 opgaveudvalg

Fællesskabsportalen i Horsens Kommune

- en digital oversigt over fællesskaber i Horsens og omegn

Sund Mand Sønderborg

Sønderborg Kommunes målrettede indsats for en bedre sundhed for mænd

Præsentation af sundhedsområdet til kommunalbestyrelsens introduktionsseminar i Billund Kommune

Sundhedsområdet blev udvalgt som et af de tværgående temaer på kommunalbestyrelsens introseminar.

Årets ex-ryger i Køge Kommune

Kåring af årets ex-ryger i Køge Kommune. Kampagne beregnet på at skabe fokus på rygestop, og synliggøre lokal forankring.

Rygestop på dit sprog/rekruttering

Hvordan rekrutterer vi borgere med anden etnisk herkomst end dansk? Afprøvning af forskellige rekrutteringsmetoder i de danske kommuner