Politikere

Her kan du finde vores cases inden for målgruppen “politikere”

Hvis du har kendskab til en god indsats målrettet politikerne fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Gennem samskabelse på tværs af kommune, borgere og civilsamfund udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner