Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Udskriv case

Kontakt

Jan Andersson
Specialkonsulent
Sund By Netværket

Tlf: 29666549
jaan@sundbynetvaerket.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at indføre røgfri skoletid i kommunens grundskoler.
Flere unge ryger. Fra 2013-2017 er der sket en stigning i andelen af 16-24-årige, der ryger. Blandt de 20-24-årige er det hver femte der ryger dagligt.

Denne case er en samling af 16 kommuners hovedargumenter i den politiske sagsfremstilling for indførsel af røgfri skoletid i grundskolen.
Hovedargumenterne stammer fra kataloget "16 Veje til en røgfri skoletid i grundskolen" udarbejdet af Sund By Netværkets tobakstemagruppe. Kataloget er vedhæftet som bilag

Målgruppe & Arena

Argumenterne for indførslen af røgfri skoletid er målrettet kommunens lokalpolitikere og andre med beslutnings kompetence indenfor røgfri skoletid.

Indsatsens slutmålgruppe er børn, unge og lærere i grundskolen/folkeskolen.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Argumenterne for røgfri skoletid er mange og er derfor opdelt i følgende temaer. Find alle eksemplerne i kataloget (Fil 1)

  Det forebyggende argument
  Eksempel: Undersøgelser viser at jo tidligere rygedebut des større risiko for afhængighed af tobak. Personer, der starter med at ryge i teenageårene, har også sværere ved at holde op igen, de er i højere risiko for at blive storrygere og for at udvikle en tobaksrelateret sygdom

  Tobakkens skadevirkninger
  Eksempel: Cigaretter indeholder 70 kræftfremkaldende stoffer, inkl. stoffer, som også findes i produkter fra hverdagen, eksempelvis sprit, lim, benzin, salmiak spiritus, neglelakfjerner, insektgift m.fl.. Det skal børn og unge ikke eksperimentere med at inhalere eller bruge i skoletiden.

  Rammer
  Eksempel: Når eleverne ser kammerater og undervisere ryge, får de nemt det indtryk, at rygning er en accepteret del af det sociale fællesskab på skolen og lærer at forbinde cigaretter med pause, snak og kammeratskab.

  Lovgivning
  Eksempel: Unge under 18 år må ifølge loven ikke købe tobak. Men mange steder, må de gerne ryge i skoletiden. Det hænger ikke sammen. Unge skal ikke lære at ryge i skolen. Og det er vores ansvar at sørge for rammer, der sikrer dette.

  Røgfri arbejdstid:
  Eksempel: Når der er røgfri arbejdstid i kommunen, har lærerne dermed også røgfri arbejdstid. Et dansk studie blandt elever i 9. klasse viser, at elever, der oplever, at lærerne ryger udendørs, har 80 % højere risiko for selv at ryge. Et studie fra USA understøtter samme konklusion.

  Social ulighed i sundhed:
  Eksempel: Røgfri skoletid er et strukturelt forebyggelsestiltag. Erfaringer med strukturel forebyggelse viser, at særligt socialt udsatte børn og unge profiterer af sådanne indsatser

  Data og statistik
  Eksempel: Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden 2017, viser at 3 ud af 5 unge bliver fristet til at ryge i skoletiden
  Desuden har der været god erfaring med at gøre data og statistik vedkommende for politikkerne. Det betyder helt konkret at data skal vises lokalt (by, lokalområde, skole) og gerne sammenlignes med nabokommuner hvis muligt.

  Røgfri Fremtid:
  Hvis kommunen er medlem af Røgfri Fremtid kan partnerskabet bruges som løftestang. Se mere på www.roegfrifremtid.dk

  Materiale

  Politisk sagsfremstilling - Røgfri skoletid -16 kommunerDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Initiativtager til røgfri skoletid er oftest kommet fra sundhedsafdelingen. Enkelte kommuner har oplevet at skolerne selv har taget første initiativ og i enkelte kommuner har en politisk indstilling ikke været relevant, da initiativtager til indsatsen var byrådet.

  Indstilling til politisk drøftelse er altid sket efter dialog med skolerne, skolechefen eller konsulenter fra Børne-og Ungeområdet.

  Rekruttering

  Ikke relevant i denne case

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Ikke relevant i denne indsats.

  Forældre er de vigtigste voksne i børn og unges liv. Og forskningen viser, at pædagogen og læreren er den næst-vigtigste voksne i børn og unges liv. Derfor giver det mening at også den tobaksforebyggende indsats er et parløb mellem forældre og skole – for at kunne løfte alle børn og unge og ikke bidrage unødigt til den sociale ulighed i sundhed.

  Forord i kataloget, "16 Veje til en røgfri skoletid i grundskolen", Sund By Netværkets Tobakstemagruppe

  Virkning

  Ud af de 16 kommuner fra kataloget har 10 kommuner indført røgfri skoletid.
  8 kommuner har indført det efter en politisk sagsfremstilling og i 2 kommuner er det skolerne som har vedtaget det frivilligt.
  En del af de resterende 6 kommuner er i proces. I nogle af kommuner har en del af skolerne vedtaget røgfri skoletid ad frivillighedens vej.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  I en samling af 16 kommuners erfaringer med den politiske sagsfremstilling røgfri skoletid er det svært at vurdere implementeringen.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

  Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

  Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

  En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x