Forebygge rygestart

Her kan du finde gode eksempler på hvordan kommunerne
arbejder at forebygge rygestart blandt borgere i Danmark

Se desuden vores mastercase “Tobaksforebyggelse blandt børn og unge på uddannelsesinstitutioner”.

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, er du meget velkommen til at dele den her på siden

Forældrewebinar om nikotinprodukter i Silkeborg Kommune

Hvad ved du om snus, puff-bars og andre nikotinprodukter?

Tobaks- og Nikotinforebyggelse på Ungdomsuddannelserne i Ringsted Kommune

Forebygge rygestart, forebygge start af brug af nikotinholdige produkter samt hjælp til at komme ud af afhængighed

Røg- og tobaksfri uddannelsesby i Vejle

En vigtig vej til en Røgfri Fremtid i Vejle Kommune

Røgfrie Legepladser i Gladsaxe Kommune

Børns leg bør foregå i et røgfrit miljø

Røgfrie udearealer i Aarhus Kommune

Et vigtigt skridt for en røgfri generation 2030

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.