Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Udskriv case

Kontakt

Margrethe Pedersen
Sundhedskonsulent
Sundhedsstaben, Billund Kommune

Tlf: 79727307
mpe@billund.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at forebygge rygestart hos børn og unge.
Det overordnede mål er, at ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030.

At der årligt ses en faldende forekomst af rygere, snusbrugere og brugere af vandpiber blandt eleverne
At ingen elever i grundskoler ryger i 2025

Målgruppe & Arena

Projektet gennemføres i kommunens seks grundskoler fra 2019 til 2021.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2019 - 31.12.2021

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Et tre-årigt projekt opstartet februar 2019.

  Indsatser på grundskoler:
  At alle seks grundskoler i kommunen har indført og håndhæver røgfri skoletid for elever august 2019
  At alle skoler i kommunen har indført og håndhæver røgfri arbejdstid for medarbejderne marts 2020.

  Den primære forebyggende rygeindsats på grundskoler i Billund Kommune er baseret på X:IT udviklet af Kræftens Bekæmpelse.
  Indsats 1:
  Indsats: X:IT og Cool uden Røg
  Målgruppe: 7-9 klasse
  Udfører: Lærer på skolerne
  Projektmedarbejder: Rygestopforløb til elever og samarbejde med lærerne på skolerne om implementering af X:IT
  Der er etableret en lokal netværksgruppe, hvor skolekoordinatorerne, projektmedarbejder og projektleder mødes ½ årligt.

  Indsats 2:
  Indsats: Forebyggende sundheds information og dialog med elever og forældre om rygning.
  Målgrupper: Elever på mellemtrin 4-6 klasse og forældre.
  Udfører: Projektmedarbejder i samarbejde med skolerne.
  Denne indsats prioriteres på linje med X:IT indsatsen.

  Se projektplan i bilag 1 og det udarbejdede undervisningsmateriale til brug for 4-6. klasserne i bilag 2. Den samlede lektionsplan for mellemtrinet er udviklet, så der skabes en glidende overgang fra klassetrin til klassetrin, og ligeledes sikrer indsatsen en fornuftig overgang og introduktion til indholdet i X:IT i overbygningen. Materialet har fokus på sundhed og sociale kompetencer, sunde fællesskaber, gruppe pres og egne grænser

  Materiale

  ProjektplanDownload

  Undervisningsmateriale - mellemtrinetDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er nedsat en styregruppe bestående af to politikere, direktøren for Børn og Unge, Skolechefen, en repræsentant fra kommunens ungdomsuddannelser, en forældrerepræsentant, lederen af Sundhedsstaben og projektlederen.

  Herunder er der nedsat en projektgruppe bestående af projektlederen, en projektmedarbejder, to grundskole-elever, en elev fra en ungdomsuddannelse og en skolelærer.

  Projektlederen er ansvarlig for at projekterne gennemføres jf. projektbeskrivelse og referer til Styregruppen. Projektmedarbejderen har den direkte og praktiske kontakt til skolerne, der skal sikre implementeringen af X:IT forløb og gennemføre tilbud til mellemtrinnet. Desuden tilbyde skal projektmedarbejderen tilbyde rygestopforløb til elever.
  Der er et tæt samarbejde mellem projektleder og projektmedarbejder.

  Rekruttering

  Jf. projektbeskrivelsen og den politiske og ledelsesmæssige beslutning er skolerne forpligtet til at deltage og gennemføre projektet.
  Projektmedarbejderen har tæt kontakt til skolekoordinatorerne og sikrer, at de holder fokus på deres undervisnings opgaver i X:IT programmet.

  Økonomi pr. år

  400.000 - 500.000

  Vi er 2 år henne i projektet. Der er etableret et godt samarbejde med engagerede skolekoordinatorer, som forestår arbejdet med X:IT undervisningen.
  Nogle skoler ser også elever der bruger snus. Her er en stor kommende udfordring.

  Margrethe Pedersen, Sundhedskonsulent, Sundhedsstaben, Billund Kommune

  Virkning

  Projektet er et år henne i forløbet. Der er indført røgfri skoletid på alle skoler. Der arbejdes på et fælles regelsæt for håndhævelse på skolerne.
  Alle skoler har arbejdet med X:IT på forskellig måde. Nogle har gennemført fagdage med afsæt i X:IT andre har brugt X:IT i løbet af året i forskellige fagområder.
  Der er gode erfaringer med én fælles fagdag for overbygningen helt i starten af skoleåret. Det sætter rammerne for røgfri skoletid og eleverne får viden om tobak.
  Nogle skolekoordinatorer har oplevet X:IT materialet som svært tilgængelig. Der skal investeres tid i at få overblik over indholdet og se hvorledes, det kan bruges i undervisningen. Dette kan gøre det svært at formidle opgaven til andre lærerkolleger.

  Evalueret

  Nej, Ikke evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Vi er ét år henne i projektet. Der er etableret et godt samarbejde med engagerede skolekoordinatorer, som forestår arbejdet med X:IT undervisningen. Det fastholder skolerne, at de tilføres midler for X:IT opgaven og skolekoordinatorernes deltagelse i netværks- møder.
  Det er en udfordring at håndhæve røgfri skoletid, da eleverne må forlade skolerne i det store frikvarter.
  Nogle skoler ser også elever der bruger snus. Her er en stor kommende udfordring.

  Projektet er ikke færdig-evalueret endnu

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

  En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

  X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

  En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x