Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Kommune/organisation

Kontakt

Margrethe Pedersen
Sundhedskonsulent
Sundhedsstaben, Billund Kommune
Tlf: 79727307
mpe@billund.dk

Formål

Formålet er at forebygge rygestart hos børn og unge.
Det overordnede mål er, at ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030.

At der årligt ses en faldende forekomst af rygere, snusbrugere og brugere af vandpiber blandt eleverne
At ingen elever i grundskoler ryger i 2025

Målgruppe & Arena

Projektet gennemføres i kommunens seks grundskoler fra 2019 til 2021.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

Et tre-årigt projekt opstartet februar 2019.

Indsatser på grundskoler:
At alle seks grundskoler i kommunen har indført og håndhæver røgfri skoletid for elever august 2019
At alle skoler i kommunen har indført og håndhæver røgfri arbejdstid for medarbejderne marts 2020.

Den primære forebyggende rygeindsats på grundskoler i Billund Kommune er baseret på X:IT udviklet af Kræftens Bekæmpelse.
Indsats 1:
Indsats: X:IT og Cool uden Røg
Målgruppe: 7-9 klasse
Udfører: Lærer på skolerne
Projektmedarbejder: Rygestopforløb til elever og samarbejde med lærerne på skolerne om implementering af X:IT
Der er etableret en lokal netværksgruppe, hvor skolekoordinatorerne, projektmedarbejder og projektleder mødes ½ årligt.

Indsats 2:
Indsats: Forebyggende sundheds information og dialog med elever og forældre om rygning.
Målgrupper: Elever på mellemtrin 4-6 klasse og forældre.
Udfører: Projektmedarbejder i samarbejde med skolerne.
Denne indsats prioriteres på linje med X:IT indsatsen.

Se projektplan i fil 1 og det udarbejdede undervisningsmateriale til brug for 4-6. klasserne i fil 2. Den samlede lektionsplan for mellemtrinet er udviklet, så der skabes en glidende overgang fra klassetrin til klassetrin, og ligeledes sikrer indsatsen en fornuftig overgang og introduktion til indholdet i X:IT i overbygningen. Materialet har fokus på sundhed og sociale kompetencer, sunde fællesskaber, gruppe pres og egne grænser

Organisering og samarbejdspartnere

Der er nedsat en styregruppe bestående af to politikere, direktøren for Børn og Unge, Skolechefen, en repræsentant fra kommunens ungdomsuddannelser, en forældrerepræsentant, lederen af Sundhedsstaben og projektlederen.

Herunder er der nedsat en projektgruppe bestående af projektlederen, en projektmedarbejder, to grundskole-elever, en elev fra en ungdomsuddannelse og en skolelærer.

Projektlederen er ansvarlig for at projekterne gennemføres jf. projektbeskrivelse og referer til Styregruppen. Projektmedarbejderen har den direkte og praktiske kontakt til skolerne, der skal sikre implementeringen af X:IT forløb og gennemføre tilbud til mellemtrinnet. Desuden tilbyde skal projektmedarbejderen tilbyde rygestopforløb til elever.
Der er et tæt samarbejde mellem projektleder og projektmedarbejder.

Rekruttering

Jf. projektbeskrivelsen og den politiske og ledelsesmæssige beslutning er skolerne forpligtet til at deltage og gennemføre projektet.
Projektmedarbejderen har tæt kontakt til skolekoordinatorerne og sikrer, at de holder fokus på deres undervisnings opgaver i X:IT programmet.

 

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Der er afsat 1.500.000 kr. til de to parallelle projekter om forebyggelse af rygestart hos børn og forebyggelse af rygestart hos unge. Beløbet dækker den treårige projektperiode.
Størstedelen af beløbet er afsat til en fuldtidsansat projektmedarbejder. Desuden kompenseres skolerne med et beløb for hver skolekoordinator.

 

Vi er ét år henne i projektet. Der er etableret et godt samarbejde med engagerede skolekoordinatorer, som forestår arbejdet med X:IT undervisningen.
Nogle skoler ser også elever der bruger snus. Her er en stor kommende udfordring.

Margrethe Pedersen, Sundhedskonsulent, Sundhedsstaben, Billund Kommune

Virkning

Projektet er et år henne i forløbet. Der er indført røgfri skoletid på alle skoler. Der arbejdes på et fælles regelsæt for håndhævelse på skolerne.
Alle skoler har arbejdet med X:IT på forskellig måde. Nogle har gennemført fagdage med afsæt i X:IT andre har brugt X:IT i løbet af året i forskellige fagområder.
Der er gode erfaringer med én fælles fagdag for overbygningen helt i starten af skoleåret. Det sætter rammerne for røgfri skoletid og eleverne får viden om tobak.
Nogle skolekoordinatorer har oplevet X:IT materialet som svært tilgængelig. Der skal investeres tid i at få overblik over indholdet og se hvorledes, det kan bruges i undervisningen. Dette kan gøre det svært at formidle opgaven til andre lærerkolleger.

Vurdering

Er formålet opfyldt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

Vi er ét år henne i projektet. Der er etableret et godt samarbejde med engagerede skolekoordinatorer, som forestår arbejdet med X:IT undervisningen. Det fastholder skolerne, at de tilføres midler for X:IT opgaven og skolekoordinatorernes deltagelse i netværks- møder.
Det er en udfordring at håndhæve røgfri skoletid, da eleverne må forlade skolerne i det store frikvarter.
Nogle skoler ser også elever der bruger snus. Her er en stor kommende udfordring.

 

 

 

 

Følg denne case
Informér
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Relaterede cases

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x