Alle cases indenfor:

Det dobbelte KRAM

Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden

Gratis nikotinsubstitution

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL, depression eller andre lidelser. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed