Alle cases indenfor:

Lav socioøkonomisk status

Horsens – Sammen hver for sig

Meningsfulde fællesskaber og mental sundhed på digitale platforme

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Mere røgfri arbejdstid

Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

InnoAgeing, Innovativ Aldring med Verdensklasse Natur.

Fremme af aktiv aldring med og i naturen, for mænd i Tønder Kommune

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen