Alle cases indenfor:

Lav socioøkonomisk status

Kultur på recept 2.0 i Silkeborg Kommune

Et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Den Sociale Vejviser

Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

Inspiration til gode liv i Horsens Kommune

Hjælp som coronaramt & sådan kan du holde dig Mentalt, Socialt og Fysisk Aktiv i en coronatid.

Røgfrihed For Alle

Tobakforebyggelse målrettet socialt udsatte på væresteder - Samling af resultater fra 12 kommuner