Brobygning til foreninger og fællesskaber – Aarhus Kommune

Brobygning fra udvalgte kommunale sundhedstilbud til foreningslivet og øvrige tilbud i civilsamfundet

Udskriv case

Kontakt

Christopher Hjorth
Brobygger til foreningsliv og fællesskaber
Folkesundhed Aarhus

Tlf: 4186 0901
chrhj@aarhus.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at bygge bro fra udvalgte kommunale sundhedstilbud til foreningslivet og øvrige tilbud i civilsamfundet. Ligeledes at samarbejde om at skabe muligheder for aktiviteter, der giver livsglæde, og som opleves meningsfulde.

Målgruppe & Arena

Borgere over 18 år, der i forbindelse med sygdom, smerter, psykiske lidelser eller andre svære livssituationer har været i forløb ved Folkesundhed Aarhus, Ortopædisk Genoptræningscenter og/eller Aarhus Kommunes Neurocenter. Indsatsen er rettet mod de borgere, der ikke selv har ressourcer til at undersøge og opsøge fællesskaber.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Brobygningen initieres af medarbejdere i de nævnte afdelinger, som kontakter brobyggerne, der derefter overtager kontakten til borgeren. Første handling for brobyggeren er altid at kontakte borgeren. Det foregår primært telefonisk, men kan også være fysiske møder.

  Brobyggeren afdækker den enkelte borgers ønsker, ressourcer og muligheder og planlægger indsatsen herefter. Dermed tager indsatsen altid udgangspunkt i borgeren, og derfor vil mængden af støtte, borgeren kræver, og dermed mængden af brobyggerens ressourcer også variere meget fra gang til gang. Transportmuligheder, økonomi, tidspunkter og geografi bliver indtænkt for at finde det bedste match af aktivitet til borgeren. Brobygningen er oftest til foreninger og organisationer, men hvis et kommercielt tilbud er det bedste for borgeren, kan man også brobygge til dette. Når brobyggeren - sammen med borgeren - har fundet en aktivitet, kontaktes tovholderen for aktiviteten. Hvis borgeren har ressourcer til det, overtager vedkommende selv kontakten og planlægningen herefter.
  Hvis borgeren ikke har ressourcer til det, varetager brobyggeren kommunikationen mellem tovholder og borger, arrangerer prøvetimer, følger op efter deltagelse i aktiviteten, hjælper med tilmeldelse til aktivitet osv.
  Hvis der er behov for det, tilbydes borgeren følgeskab. Muligheden for følgeskab er der typisk de første par gange. Herefter benytter brobyggerne sig af Social sundhed (Se mere under samarbejdspartnere) for fortsat følgeskab.
  Hvis borgeren er dårligt stillet økonomisk, kan der tilbydes støtte i form af et aktivitetspas, der er en forsøgsordning i Aarhus Kommune. Med et aktivitetspas får borgeren dækket op til 1000 kroners udgifter til folkeoplysende aktiviteter. Passet er gyldigt i det år, det udstedes og året efter.

  Opfølgning:
  Den ene brobygger laver opfølgning efter 3 mdr. Hvis borger ønsker det. Den anden brobygger er ikke pålagt opfølgning, men følger op efter behov.

  Materiale

  Borbygningsindsatsen - visueltDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er ansat to brobyggere på fuld tid i Aarhus Kommune under magistraten for Sundhed og Omsorg, med forankring i Folkesundhed Aarhus.
  Den ene brobygger er ansat som led i en 6-punktsplan fra 2019, der fokuserer på mere træning og fysisk aktivitet målrettet udvalgte borgergrupper.
  Den anden brobygger er ansat med et særligt fokus på ensomhedsforebyggelse.


  Samarbejdspartnere:
  Brobyggerne har mange samarbejdspartnere, da både alle aktører, der brobygges til, samt aktører brobyggerne modtager borgere fra, er samarbejdspartnere. Desuden har brobyggerne en stor samarbejdsflade med kolleger i forskellige afdelinger og indsatser internt i kommunen.

  Eksempler på samarbejdspartnere er:

  - Genlyd. En digital opslagstavle startet af Aarhus Kommune. Missionen er at gøre det nemmere for aarhusianere at blive en del af et fællesskab. Brobyggerne henviser nogle borgere til platformen, hvor de selv kan fremsøge aktiviteter og fællesskaber.
  - Social Sundhed. En landsdækkende NGO som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Samarbejdet her består i, at brobyggerne via Social Sundhed kan tilbyde borgere længerevarende følgeskab.
  - Folkehuse, kirker, foreninger og diverse andre fællesskaber i borgernes lokalområder.

  Rekruttering

  Rekruttering foregår direkte fra brobyggernes kolleger fra forskellige sundhedstilbud, som henviser borgere. Derudover benytter indsatsen sig af visuelt materiale ophængt på de forskellige matrikler, introduktion af brobygningen på forskellige hold, samt åben træffetid på visse matrikler.
  Brobyggernes oplevelser er, at rekrutteringen er meget velegnet og at medarbejderne i de forskellige afdelinger er gode til at benytte brobygningen. En del af forklaringen på dette er at, brobyggerne lægger stor vægt på synlighed ved fx fysisk at være til stede og arbejde fra forskellige sundhedsafdelinger forskellige dage i ugen. Derudover prioriterer de at deltage i p-møder og andre aktiviteter hos de afdelinger, der brobygges fra.

  Økonomi pr. år

  500.000 - 1.000.000

  Af de borgere, der er fulgt op med, er 89% stadig i aktivitet 3 måneder efter aktivitetsstart.

  Fra 1/1-22 til 1/8-22 er der henvist 307 borgere til brobygning fordelt på begge brobyggere.

  Christopher Hjorth, Brobygger til foreningsliv og fællesskaber, Folkesundhed Aarhus

  Virkning

  Der indsamles løbende kvantitative og kvalitative data fra indsatsen, som bliver brugt til at evaluere indsatsen og se udviklingen af den. De kvalitative data består af observationer og samtaler med borgere ved opfølgning, som udgør vigtig viden om fx hvilke barrierer, borgerne møder, i brobygningsprocessen.

  Den ene af de to brobyggere har opfølgning med de borgere, der ønsker det, tre måneder efter borger startede i deres aktivitet. Her bliver der anvendt en interviewguide. Fra 1/1-22 til 1/8-22 er der henvist 140 borgere til denne brobygger. Ca. 50% af de henviste borgere er der ikke lavet 3 måneders opfølgning med af årsager som: forværring af funktionstilstand, selvfunden aktivitet, fravalg af yderligere hjælp, manglende ønske om opfølgning.

  Af de borgere, der er fulgt op med, er 89% stadig i aktivitet 3 måneder efter aktivitetsstart.

  Fra 1/1-22 til 1/8-22 er der henvist 307 borgere til brobygning fordelt på begge brobyggere.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Et opmærksomhedspunkt, hvis man som kommune overvejer brobygning, er, at afklare hvilken målgruppe, man gerne vil hjælpe. Hvis det er sårbare borgere, kan der være flere barrierer, hvorfor en mere håndholdt indsats kan være nødvendig.

  Man kan med fordel læse rapporten “implementering af brobygning” lavet af Center for Holdspil og Sundhed. Heri er der mange gode pointer, brobyggerne i Aarhus Kommune kan nikke genkendende til.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x