Aktivitetscenter

Fællesskabsbrobygger i Varde Kommune

En borgerrettet indsats med fokus på borgeren med et lille netværk

Netværk & Fællesskab i Struer Kommune

Bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmeboende borgere, der får hjemmehjælp.

Daghøjskole for pårørende til demensramte i Ishøj Kommune

En del af et bredere samarbejde og oplysningsprojekt om demens

SANS – Dans med en sang hold hjernen i gang

En ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik

Møder på Tværs i Hvidovre Kommune

Generationsmøder mellem børnehavebørn og seniorer i lokalt aktivitetscenter

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg Kommune

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen