Alle cases indenfor:

Kronikere

Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Horsens – Sammen hver for sig

Meningsfulde fællesskaber og mental sundhed på digitale platforme

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Sund i Naturen – forløb for stressede mænd i naturen

Reducering af stress- og depressionssymptomer hos mænd i Københavns Kommune

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Røgfrie udearealer i Aarhus Kommune

Et vigtigt skridt for en røgfri generation 2030

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?