Et liv i balance i Sorø Kommune

"Et liv i balance" er en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i det hele menneske både fysisk og mentalt - samtidig inddrages individuelle og samfundsmæssige forhold i forløbet.

Udskriv case

Kontakt

Pia Knudsen
Sundhedskonsulent
Sorø Sundhedscenter

Tlf: 21556117
pgekn@soroe.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

"Et liv i balance" er et tilbud til borgerne i Sorø Kommune og formålet er, at borgerne får en forståelse af KRAMS-faktorernes betydning for deres helbred og velbefindende, samt redskaberne til at omsætte denne viden til praksis.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er borgerrettet og målrettet borgere, der har risiko for at udvikle en livsstilssygdom, har symptomer i relation til en livsstilssygdom eller forventes at få en helbredsmæssig effekt af en livsstilssygdom.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2010

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen har været i drift siden 2010, men er løbende blevet revideret. Borgerne kan komme i tilbuddet i op til 1 år med ca. 8-10 mødegange af 1/2 til 1 times varighed. Der er professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der står for indsatsen og udfører tilbuddet.
  ”Et liv i balance” er tilrettelagt med en sundhedspædagogisk tilgang, der tager udgangspunkt i begreberne handlekompetence, viden, self-efficacy og deltagelse. Der tages afsæt i hverdagslivsteorien, da hverdagslivet spiller en central rolle, når borgeren skal håndtere ændringer. Hverdagslivet bygger på ”en naturlig indstilling”, en common sense-indstilling, hvor verden for borgeren forekommer givet og naturlig og hvor handlinger i hverdagen bygger på fælles viden, betydninger og selvfølgeligheder. Det er vigtigt, at de sundhedsprofessionelle i en dialog med borgeren kan eksplicitere borgerens upåagtede aktiviteter, så de opnår en bevidsthed om dem, og dermed er der åbnet for en dialog om, hvilke behov og muligheder, der eventuelt er for forandringer i hverdagen.
  Der bruges også metoder og teorier fra følgende:
  ACT- Acceptance and Commitment Therapy
  Positiv Psykologi - styrkearbejde VIA - Values In Action
  Motiverende samtale
  Små skridt

  Derudover har "Forbedringsmodellen" været gennemgående metode i arbejdet med at sikre forbedringer og systematik i arbejdsgangen samt at vise de forbedringer, der sker efterhånden som forbedringer indarbejdes i det daglige.

  Materiale

  "Et liv i balance" målrettet sundhedsfaglige medarbejdereDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  "Et liv i balance" er organiseret i Sorø Kommunes Sundhedscenter. Indsatsen varetages af professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

  Rekruttering

  Det kræver henvisning af deltage i "Et liv i balance". Praktiserende læger og hospitaler kan henvise til tilbuddet. Derudover kan interne sundhedsfaglige medarbejdere i Sundhedscentret henvise til tilbuddet.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  "Et liv i balance” er tilrettelagt med en sundhedspædagogisk tilgang, der tager udgangspunkt i begreberne handlekompetence, viden, self-efficacy og deltagelse

  Pia Knudsen, Sundhedskonsulent, Sorø Kommune

  Virkning

  Vi har anvendt "Forbedringsmodellen". Vi har arbejdet med resultatmål og procesindikatorer.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  At få et godt samarbejde med de praktiserende læger, så de kender til tilbuddet.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At anvende Forbedringsmodellen har sikret mere systematiske arbejdsgange og sikret et mere ensartet tilbud til borgerne.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x