Her kan du finde alle vores cases inden for

Meningsfulde fællesskaber

Hvis du har kendskab til en god case med fokus på Meningsfulde fællesskaber er du meget velkommen til at uploade den her på siden

Fitness og Fællesskaber i Vallensbæk Kommune

Et sundhedstilbud for borgere med BMI 30+ eller type-2-diabetes

ABC værktøjer i Slagelse kommune

ABC dialogkort til forskellige målgrupper, børn, skolebørn, voksne og til medarbejdere.

Life Skills med Ungdommens Røde Kors

Peer to peer workshops, der skal hjælpe unge med at mestre livet og styrke den mentale trivsel.

SANS – Dans med en sang hold hjernen i gang

En ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik

Forstør og forstærk fællesskabet

Foreningsworkshop m. fokus på at skabe rammer der fremmer mental sundhed

Stemmer på Stevns

Sangaftener for alle med lyst til at mødes og lave noget sammen

Fællesskabsportrætter

Fællesskaber for udsatte og sårbare borgere i Holstebro Kommune

Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

Kultur på recept 2.0 i Silkeborg Kommune

Et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.