AktivSammen i Vejle Kommune

– en digital og faciliteret formidling og vejledning af aktiviteter og fællesskaber

Udskriv case

Kontakt

Dorte Bladt
Sundhedskonsulent og Fællesskabskoordinator
Folkesundhed, Vejle Kommune

Tlf: 24 93 39 67
dorbl@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

AktivSammens formål er at fremme gode, sunde og aktive seniorliv samt forebygge mistrivsel og ensomhed og konsekvenser heraf.

Delmål:
• at understøtte gode rammer for, at borgere kan mødes og indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber i Vejle Kommune
• at etablere en brugbar handlevej for (fag)personer, der arbejder med/møder borgere 60+, der ønsker at blive en del af et fællesskab og/eller oplever ensomhed
• at differentiere indsatsen mellem dem, der ”kan selv” (selvhjælp) og de, der har brug for en ”hånd i ryggen” (faciliteret) (WHO’s forebyggelsestrekant)
• at indtænke teknologi og digitale løsninger og bruge den kommunale hånd, hvor den er mest værd

Målgruppe & Arena

Seniorer i aldersgruppen 60 år og derover eller personer med funktionsnedsættelse, der søger aktiviteter med fokus på trivsel og fællesskaber samt fagprofessionelle, der er i kontakt med disse.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Vidensgrundlag
  Indsatsen hviler på Sundhedsstyrelsens anbefaling på grundniveau om ”Information om muligheder for et fysisk aktivt fritidsliv i kommunen” i forebyggelsespakke om fysisk aktivitet og ”Understøtte forenings- og fællesskabsaktiviteter for ældre” i forebyggelsespakke om mental sundhed. Herudover ”ABC for mental sundhed” (Københavns Universitet) og litteraturstudiet ”Interventioner, der skal mindske ensomhed” (DEFACTUM, 2021).

  Indsatsen AktivSammen er:
  • En hjemmeside med aktiviteter og fællesskaber i lokalområder i Vejle Kommune
  Disse kan findes ved søgning på webstedets søgefunktion, herunder på aktivitetstype og lokalområde.
  • En hjemmeside med anbefalinger ift. bevægelse
  Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesiddende tid for 65+ bliver præsenteret sammen med ideer til at komme i gang.
  • Et udstillingsvindue for foreninger, klubber m.fl.
  Foreninger og klubber kan indsende deres aktiviteter, hold og fællesskaber.
  • Vejledningstilbud fra en fællesskabskoordinator
  Fællesskabskoordinator hjælper borgere på vej til en aktivitet eller et fællesskab, hvis der er brug for en snak om muligheder.
  • Et vindue for eksempler på arrangementer fra eventkalenderen i Vejle Kommune
  • Kompetenceudvikling og inspiration ift. ensomhed og fællesskaber
  Fællesskabskoordinatorerne bidrager generelt med at styrke relevante aktørers kompetencer til at tale om ensomhed og handle på tegn herpå samt inspirere aktiviteter og fællesskaber til at være inkluderende og åbne.

  AktivSammen bliver formidlet gennem kontakter mellem Vejle Kommune og seniorer/personer med funktionsnedsættelse, internt i kommunen samt på bl.a. Sundhed.dk. SoMe og i Velfærdsmagasinet.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  AktivSammen er organisatorisk forankret i Sundhedsafdelingen, og fællesskabskoordinatorerne er tovholdere. De samarbejder ved behov med foreninger, frivillighuse, civilsamfund og andre kommunale fagprofessionelle. Seniorer bidrager med perspektiver ad hoc i en følgegruppe.

  Rekruttering

  Der er løbende fokus på indsatser til at fremme kendskab og brug af AktivSammen gennem:
  • systematisk kontakt til og formidling om AktivSammen via digital post ifm. flytninger til eller internt i Vejle Kommune for borgere 60+
  • systematisk kontakt til og formidling om AktivSammen til borgere på 65+ år i regi af forebyggende hjemmebesøg via digital post
  • formidling af AktivSammen på Sundhed.dk
  • formidling om AktivSammen til foreninger, civilsamfund, frivillige, politisk, ledelsesmæssigt og fagprofessionelt
  • indtænkning i eksisterende, kommunal praksis som handlevej for relevante kommunalt ansatte i mødet med borgere i målgruppen

  Ovenstående veje fungerer rigtig godt og reflekterer de mange besøgende på sitet og personlige vejledninger ved fællesskabskoordinatorerne. (se afsnit om virkning)

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Kontakt afdelingsleder Uffe Nymark Breum, Folkesundhed, Vejle Kommune for nærmere om økonomi på tlf. 30 30 19 66.

  ”AktivSammen giver borgere og fagprofessionelle overblik til at finde de rette meningsfulde fællesskaber og aktiviteter. Den særlige støtte og vejledning vi tilbyder som fællesskabskoordinator, bliver grebet af flere og flere og jeg oplever stor taknemmelighed for platformen - fra både borgere, frivillige og ansatte.”

  Helen From, Sundhedsvejleder og fællesskabskoordinator, Sundhedsafdelingen, Vejle Kommune

  Virkning

  Indsatsen registreres systematisk og monitoreres løbende, bl.a. via SiteImprove ift. trafik på sitet og enkelte undersiders performance, registreringer af kontakter med fællesskabskoordinatorerne og registreringer af antal udsendte breve.

  Kort fortalt har:
  • hjemmesiden haft >33.000 besøg, heraf >21.000 unikke besøgende pr. oktober 2023
  • ca. 40 % af de 65-79-årige tilmeldt digital post har besøgt sitet i august-oktober 2023 efter en kampagne med udsendelse af bl.a. digital post til 15.733 borgere i målgruppen
  • flere end 350 personer er blevet vejledt af fællesskabskoordinatorer ved en eller flere samtaler pr. oktober 2023

  AktivSammen er blevet en vigtig handlevej for fagprofessionelle i Vejle Kommune, der møder borgere i målgruppen.

  Indsatsens delmål er i stort omfang nået – og den bidrager til at fremme gode, sunde og aktive seniorliv samt forebygge mistrivsel og ensomhed og konsekvenser heraf.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  AktivSammen er et bidrag og en tilgang, der skriver sig ind i den demografiske udvikling med flere seniorer, mangel på arbejdskraft og knappe ressourcer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er understøttende:
  • at hente inspiration og brug værktøjet QIF - Quality Implementation Framework for implementering med kvalitet
  • at afsøge og koble til politiske og faglige dagsordener og prioriteringer om fremme af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed
  • at afsøge og/eller skabe tilslutning til brug af digital teknologi
  • at afsøge og/eller skabe tilslutning til løsninger, der differentierer mellem selvhjælp og facilitering
  • at invitere og involvere foreninger, civilsamfund m.fl. tidligt, da deres ejerskab og bidrag er helt afgørende for indsatsen
  • at tænke indsatsen ind i eksisterende praksis, strukturer mm.
  • at bruge alle meningsgivende kontaktpunkter med målgruppen
  • at tænke systematik

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  • at indsatsen kalder på kontinuerlig fokus og opfølgning, så indhold om aktiviteter og fællesskaber løbende er opdateret på hjemmesiden
  • at indsatsen fordrer fast, tilknyttede fagpersoner der opbygger en stor erfaring med de mangeartede opgaver

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er fremmende:
  • at tiltaget er politisk prioriteret og skriver sig ind i eksisterende politiske og faglige dagsordener og øvrige tiltag om fremme af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed
  • at tiltaget giver mening for foreninger/klubber mm.
  • at tiltaget giver en handlevej for de fagprofessionelle
  • at tiltaget formidles systematisk i kraft af eksisterende kontaktpunkter med målgruppen
  • at tiltaget er koblet klogt til den eksisterende praksis

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x