Her kan du finde alle vores cases inden for

Brobygning

Hvis du har kendskab til en god case med fokus på Brobygning er du meget velkommen til at uploade den her på siden

Fitness og Fællesskaber i Vallensbæk Kommune

Et sundhedstilbud for borgere med BMI 30+ eller type-2-diabetes

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag

Kom og prøv motion på Frederiksberg

Den gode overgang til fælleskaber og træningstilbud i nærmiljøet

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Ud i naturen for alle – Nordfyns Kommune

Et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”,

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen