Alle cases indenfor:

Brobygning

Mere røgfri arbejdstid

Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

Psykisk førstehjælp til alle borgere i Vejle Kommune

Et australsk koncept, der er manualiseret af PsykiatriFonden

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Horsens – Sammen hver for sig

Meningsfulde fællesskaber og mental sundhed på digitale platforme

Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Røgfrihed For Alle

Tobakforebyggelse målrettet socialt udsatte på væresteder - Samling af resultater fra 12 kommuner

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.