Velkommen til Sundeborgere.dk

En landsdækkende digital samling af mere end 170
omsættelige cases inden for sundhedsfremme og forebyggelse

Et udpluk af vores cases

Arbejdsglæde i Næstved Kommune

Workshops og events for ansatte med fokus på ABC for mental sundhed og arbejdsglæde

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Hvad er Sunde Borgere?

Sunde Borgere er drevet af Sund By Netværket - et nationalt netværk for kommuner og regioner i Danmark, som understøtter det danske folkesundhedsarbejde, ved at skabe synergi mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

Sunde borgere er støttet af Trygfonden og Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje

 

Sunde Borgere er for dig, som gerne vil inspireres til din nye kommunale indsats på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet.

Sådan fungerer Sunde Borgere

Sunde borgere fungerer som en platform, hvor du kan trække på andre kommuners erfaringer og indsigt til din egen indsats og efterfølgende dele dine erfaringer til gavn for andre kommuner

Søg

Søg i vores database blandt mere end 170 cases inden for sundhedsfremme og forebyggelse

Bliv inspireret

Bliv inspireret og øg kvaliteten af din forestående indsats

Bliv inspireret

Bliv inspireret og øg kvaliteten af din forestående indsats

Bidrag til fællesskabet

Tilføj din egen kommunes gode erfaringer og bidrag til fællesskabet

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!