Alle cases indenfor:

Ensomhed

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Gravide rygere i Esbjerg Kommune

Indsats til sårbare gravide rygere med andre udfordringer end graviditet

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Henvisning til rygestop med brug af VBA (Very Brief Advice) på hospital

Tværsektorielt samarbejde mellem Sygehus Lillebælt og omkringliggende kommuner

Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.