Gang i gården – Køge Kommune

Fokus på fællesskab frem for ensomhed!

Udskriv case

Kontakt

Rasmus Lindahl
Sundhedskonsulent
Køge Kommune

Tlf:
rasmus.sonne.lindahl@koege.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Gang i gården var et projekt som fungerede som 5 dages ’opvarmningsevent’ for den landsdækkende March mod ensomhed (MME).
Ideen med indsatsen var at have fokus på fællesskabsunderstøttende aktiviteter frem for på ensomhed. På den måde vendte vi det om til det man ønskede - nemlig fællesskab. Det tænkte vi var en mere fremadrettende måde at anskue det på

Målgruppe & Arena

Indsatsen var primært rettet mod ældre borgere, der kunne opnå fællesskab og samhørighed ved gentagelse af forskellige aktiviteter på bibliotek. Reelt set var indsatserne for alle i solskinnet og i det offentlige rum

Den lokale Hemingway Club havde planlagt deres ugentlige mødeaktivitet på Biblioteket, til et oplæg ved en bibliotekar og efterfølgende koncert i biblioteksgården.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.08.2022 - 31.05.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Denne case er vokset ud af Sund By Netværkets tværkommunale indsats Kulturens Rige. Et aktionslæringsforløb, hvor syv medlemskommuner i samarbejde med Sund By Netværket, Aktionsuniversitetet og Danmarks Underholdningsorkester i perioden 2021-2023 har arbejdet med, hvordan kommunen kan bruge kunst og kultur som løftestang for mentalt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og lokale kulturinstitutioner, foreninger og borgere.
  Det metodiske afsæt i Kulturens Rige er de 6 P’er som Sund By Netværket, qua vores WHO-ophav, arbejder med som en måde at omsætte verdensmålene til folkesundhedsarbejdet, en slags mønsterbrud i arbejdet med af fællesskabe sundhedsfremmeindsatser: People, Participation, Place, Prosperity, Peace og Planet.

  Køge kommune har i forbindelse med Kulturens Rige og kommunens deltagelse i March mod ensomhed arrangeret og afholdt eventet ”Gang i gården”, der bestod af daglige udendørsarrangementer, som strakte sig over seks dage med fællesdans, cubansk salsa, højtlæsning, klovneshow, jazzkoncert, fællessang, fortælling og det lokale seniorband. Formålet var at sætte fokus på fællesskaber, bibliotekets tilbud til særligt seniorer og den lokale seniorklub. Derudover har Kulturens Rige bidraget til mange musikalske besøg af det lokale seniorband + medarbejdere fra kommunens musikskole på plejecentre, sundhedshuset, beskyttede boliger samt være- og opholdssteder. Aktionslæringsgruppen arbejder på at opstille en ordrulle der også fungerer som bænk, der kan skifte lokation og flyttes rundt forskellige steder i kommunen.

  Program for fællesskabsindsatserne:
  15/8: Fællesdans og cubansk salsa
  16/8: Seniorboybandet: "De Gæve Gutter" feat guitarist Jacob Nørrelund fra Køge Musikskole
  17/8: Højtlæsning og hygge
  17/8: Fællessang og fortællinger – Fra Grundtvig til Kim Larsen
  18/8: Fællessang
  19/8: March mod ensomhed
  19/8: Klovneshow
  20/8: Sommerkoncert: Emil De Waal feat. Gustaf Ljunggren og Jacob Anderskov

  Materiale

  Plakat over arrangementerne til "Gang i Gården"Download

  Evalueringsrapporten for Kulturens Rige Download

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektgruppen bestod af Køge Bibliotek, Køge Musikskole, Seniorboybandet: "De Gæve Gutter" samt frivillige, der gav yderligere input til indhold.
  Velfærdsforvaltning og Teaterbygningen bidrog med markedsføring og rekruttering.

  Rekruttering

  Rekruttering via:
  Plakater, flyers og SoMe
  Netværk (+ tidligere deltagere i HHF-forløb, info delt i intern FB gruppe)
  Sundhed, Træning og Rehabilitering (STR) – flyers, plakater, infomails og direkte dialog med medarbejdere i STR som derigennem motiverede borgere til at deltage. Information også delt med foreninger og netværk som mødes i STR.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Udgifter til arrangementer 30.000. Biblioteket finansierede

  Med ’Gang i gården’ er det lykkes os at få bragt få bragt institutioner på tværs af forvaltninger, samt brugen af frivillige, til at skabe mangfoldige kulturoplevelser for borgere i Køge Kommune. Rasmus Lindahl, kulturformidler, Køge Bibliotek
  Med et fast formiddagskoncept i en hel uge, hvor borgerne blev strøget med og mod hårene, så vi også, at borgerne kom grundet fællesskabet i at deltage og ikke kun på grund af indholdet af aktiviteten.

  Rasmus Lindahl, kulturformidler, Køge Bibliotek

  Virkning

  Uformel indsamling.
  God og positiv feedback fra indholdsproducenter og tilskuere. Selvom der ikke direkte er blevet målt på effekter, har der været stor tilfredsheds mellem de kommunale institutioner om udviklingen af aktivitetsugen, der har sat gang i nye initiativer. Derudover var der en oplevelse af stor tilfredshed og glæde blandt borgerne til de mange forskellige aktiviteter, hvor nogle også oplevede at "komme på dybt vand" – fx ved at danse salsa. Der kom mellem 15 (salsa) og 200 (jazz-koncert) til aktiviteterne.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  Slet ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Samarbejdet mellem de kommunale institutioner er blevet styrket. Musikskolen er fx begyndt at trække deres undervisere ud til andre målgrupper – det kan være demensgrupper eller plejehjem. Projektet har også givet vores frivillige – "De gæve gutter" – nogle oplevelser som de aldrig glemmer. Fx ved at spille med underholdningsorkestret. Derudover har det givet dem kontakter ind til det kommunale, hvor der er givet mulighed for at spille koncerter på biblioteket og Teaterbygningen.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Kommunikation mellem kommunale institutioner er vigtig, og den skal være klar tydelig.
  Have en klar rollefordeling og forventningsafstemning i gruppen, så man ikke trækker i forskellig retning.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Forskellige typer af kulturtilbud skaber fællesskab og nærvær baseret på nysgerrighed

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x