Alle cases indenfor:

Undervisning

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret forebyggende indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL eller depression. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

LÆR AT TACKLE angst og depression

Gratis selvhjælpskursus for borgere over 18 år i Odense Kommune.

Tobaksforebyggelse blandt børn og unge på uddannelsesinstitutioner

En mastercase udarbejdet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed

Rejseholdet i rygeforebyggelse

Undervisning og dialog med alle kommunens 24 folkeskoler inklusiv specialklasserne

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Sundhedsagentuddannelse

Frivillig uddannelse i udsatte boligområder i Vejle Kommune

Virtuel patientundervisning i Egedal Kommune

Patientundervisning af diabetes, KOL og hjerteborgere

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen