Undervisning

Her kan du finde vores indsatser, hvor undervisning er et gennemgående element.

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Godt i gang med seniorlivet i Egedal Kommune

Temadage for borgere som nyligt har - eller er på vej til - at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension eller efterløn.

Naturrødder i Rebild Kommune

Indsats målrettet mænd, der har eller har haft kræft

(Yoga)… som du er

Et bæredygtigt aktivitetstilbud, hvor mental sundhedsfremme integreres både på aktivitets- og organisationsniveau

ABC workshops og mindfulness i Kalundborg Kommune

For unge arbejdssøgende i Kalundborg Kommunes jobcenter