Godt i gang med seniorlivet i Egedal Kommune

Temadage for borgere som nyligt har - eller er på vej til - at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension eller efterløn.

Udskriv case

Kontakt

Doris Skov Larsen
Forebyggelsesvejleder
Egedal Kommune

Tlf: 72596778
doris.larsen@egekom.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

- At få redskaber til at skabe forandring i hverdagen, der bidrager til livskvalitet og sundhed, samt mestre fremtidige udfordringer.
- At fokusere på øget deltagelse i fysiske og sociale aktiviteter.
- At sætte og opnå personlige mål.
- At skabe refleksion om det gode seniorliv.
- At få muligheden for og se vigtigheden i netværksdannelse.
- At få inspiration til foreningslivet og kommunens mange muligheder.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er borgere som nyligt har, eller er på vej til at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension eller efterløn. Temadagene blev afholdt både i et mødelokale på Egedal rådhus og ude i en bålhytte.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

05.09.2022 - 27.09.2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Information og undervisning
 • Beskrivelse af indsats

  Der var 4 mødegange.
  - Den gode overgang
  - Den nye hverdag
  - Ud i naturen
  - Det vigtige fællesskab

  Vedhæftet slideshow fra Dag 1 og Dag 2 samt program fra Dag 3. Dag 4 var et oplæg om ABC for mental sundhed.

  Materiale

  Den gode overgang - dag 1Download

  Den nye hverdag - dag 2Download

  Naturen - dag 3Download

  EvalueringsskemaDownload

  Notat om indsatsenDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen blev arrangeret og afholdt af de to medarbejdere der laver de forebyggende hjemmebesøg sammen med en medarbejder i sundhedscentret der er ansat som netværkskonsulent.

  Rekruttering

  - Samarbejde med jobcenter
  - Annoncering i lokalavisen
  - Opslag på biblioteker og i Kulturhuse
  - Sociale medier
  - Mund til mund metoden.
  Langt de flest havde læst om forløbet i lokalavisen, enkelte havde set det på Facebook en enkelt borger var anbefalet forløbet af en trænende terapeut i kommunen.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der er brugt tre medarbejdere i forløbet, de har været tilstede hvergang alle tre a´2 timers varighed. Der har været 4 forberedende møder.

  Jeg er blevet mere bevidst om , hvad der er vigtigst for mig i mit seniorliv.

  Dejligt at se, at kommunen kan være andet end "et stort monster", man helst ikke bevæger sig ind i

  Borger, , Egedal Kommune

  Virkning

  De 17 deltagende borgere har svaret på et spørgeskema. Alle var enten tilfredse eller meget tilfredse med forløbet og vil anbefale forløbet til andre. Vi har vedhæftet evalueringsskema og evalueringssvar med bemærkninger fra deltagerne. Den bedste evaluering er dog, at deltagerne stadig mødes en gang om måneden.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er planen at der skal være et lignende forløb i 2023, da alle deltagerne i høj grad eller meget høj grad har fået inspiration til seniorlivet.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Gruppen må ikke være for stor. Vi havde 17 deltagere og havde oprindeligt lavet et max på 15 for at få en god gruppedynamik.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Tidspunktet på året, der er mange seniorer der rejser i september.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Der var meget hurtigt tilmeldinger til forløbet da det blev promoveret.

  Vi har taget udgangspunkt i ”Sundhedsstyrelsens kampagne” : https://www.sst.dk/-/media/Viden/Aeldre/Forebyggelse-blandt-%C3%A6ldre/Ti-gode-r%C3%A5d-om-overgangen-til-seniorlivet/Webinar-om-gode-overgange-den-25_11_2021_endelig.ashx . Her har vi hentet de slides vi har fundet relevant til temadagene.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x