Alle cases indenfor:

Fastholdelse

Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

Røgfri på tværs – storrygerprojektet

Storrygerindsats mellem kommune, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Sammen i vildmarken – Nordfyns Kommune

Succesoplevelser i naturen for familier med overvægtige børn

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL, depression eller andre lidelser. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Gratis udlevering af nikotinsubstitution

Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Køge Kvitter Smøgerne

’Gammeldags’ rekruttering via lokale medier fx pressemeddelelse, omdeling af materialer på biblioteker, Borgerservice, PL og lokal annoncering på Facebook