Fastholdelse

Her kan du finde vores cases indenfor fastholdelse

Hvis du har kendskab til en god indsats som arbejder med fastholdelse fra din kommune, er du meget velkommen til at dele den her på siden.

Sund Mand Sønderborg

Sønderborg Kommunes målrettede indsats for en bedre sundhed for mænd

Fitness og Fællesskaber i Vallensbæk Kommune

Et sundhedstilbud for borgere med BMI 30+ eller type-2-diabetes

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune

Sommermotion i Frederiksberg Kommune

Sommermotion i Lindevangsparken og Seniormotionsdag

Kom og prøv motion på Frederiksberg

Den gode overgang til fælleskaber og træningstilbud i nærmiljøet

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom i Fredensborg Kommune

Den gode overgang fra kommune til civilsamfundet - særligt i naturen

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.