Toptunet uddannelsesmiljø i Herning Kommune

Indsats for et forbedret uddannelsesmiljø for social og sundhedsassistenter og hjælpe-elever på Herning Kommunes praktiksteder

Udskriv case

Kontakt

Louise Theilgaard Nikolajsen
Specialkonsulent
Sundhed- og Ældre i Herning Kommune

Tlf: 42441612
sualn@herning.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet er gennem forbedrede vilkår og forbedret kultur på kommunens praktiksteder, at øge rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere og elever. Herudover er formålet at øge kvaliteten på uddannelsen for elever i praktik.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er rettet mod ledere og medarbejdere på kommunens praktiksteder;
Hjemmepleje
Plejecentre

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Indsatsen bestod i at udarbejde principper for en god studiekultur og en standard for praktik og vejledning.

  Udarbejdelse af guide til fem principper for et toptunet uddannelsesmiljø (Se bilag 1)
  De fem principper for Toptunet uddannelsesmiljø blev til på baggrund af brede drøftelser af kulturen omkring elever på kommunes plejecentre og hjemmeplejeområder. De fem principper baseres desuden på interviews med en vejleder og 15 elever fra Social og Sundhedsskolen. Principperne tager udgangspunkt i hvad der er vigtigt at være opmærksom på i praktikperioden hvis man ønsker en kultur der støtter op om "Toptunet uddannelsesmiljø". Overskrifterne på hvert princip opremses herunder. I bilag 1 fremgår det detaljerede indhold under hvert princip.
  Princip 1 - Hvis du vil, har vi plads til dig

  Princip 2 - Her udvikles gode historier sammen med dig

  Princip 3 – Her former du dit arbejdsliv med os

  Princip 4 – Her er din læring i fokus

  Princip 5 – Her er det spændende at være elev.

  Guiden med de fem principper for en kultur der understøtter et toptunet uddannelsesniveau er pilottestet i en støttende implementeringsproces i et hjemmepleje øst og på et plejecenter.

  Udarbejdelse af standard for praktik og vejledning (Se bilag 2)
  Standarden for praktik og vejledning blev til på baggrund af brede drøftelser af den eksisterende vejledning og forbedringsmuligheder på kommunes plejecentre og hjemmeplejeområder. Standarden for praktik og vejledning baseres desuden på interviews med en vejleder og 15 elever fra Social og Sundhedsskolen. Standarden tager udgangspunkt i hvad der konkret skal gøres for at praktikken og vejledningen støtter op om et toptunet uddannelsesmiljø. Overskrifterne fra standarden opremses herunder. I bilag 2 fremgår det detaljerede indhold af standarden.

  Implementerede roller: Uddannelsesansvarlig, elevkoordinator, praktikvejledere, kollegaer, læringsgrupper.

  Implementerede redskaber til understøttelse af standarden: Velkomstbrev, Intro med elevkoordinator, forventningssamtale, Midtvejsevaluering, slutevaluering, bekymrings og fraværssamtale, prøvetidsskema.

  Standarden for praktik og vejledning for en kultur der understøtter et toptunet uddannelsesmiljø er pilottestet i en støttende implementeringsproces i et hjemmeplejeøst og på Plejecenter.

  Materiale

  De fem principper for en god kultur omkring eleverneDownload

  Detaljeret indhold af Standard for praktik og vejledningDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedsområdets chefgruppe er ansvarlige for indsatsen.
  Uddannelsesgruppen, specialkonsulent og rekrutteringsmedarbejder sørger for implementeringen af indsatsen.

  Rekruttering

  Der har ikke været en rekrutteringsproces igang da det blev vedtaget som en SKAL-opgave for alle praktiksteder i kommunen.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

   

  Implementering af guide for de fem principper og standard for praktik og vejledning. Estimat af økonomi til implementering og drift er selvfølgelig afhængig af plejecentrets/områdets størrelse og deraf andel af roller og elever i indsats.
  Vurderingen af resourseforbruget til implementering hos et hjemmeplejeområde er foregået på baggrund af foregående slide i pilotafprøvelsen. (se præsentationsslides under "budget")
  Da der netop har været tale om en pilotafprøvning er der i vurderingen taget højde for den læring og erfaring der allerede er sket og derfor vurderes resurser til implementering til andre områder på baggrund af dette. Implementeringsindsatsen er vurderet til et timeforbrug på 397 timer til en gennemsnitspris på 250,- pr. timer. Implementeringen koster således 99.250,- for område øst (et hjemmeplejeområde ud af 4).
  Implementering af guide for de fem principper og standard for praktik og vejledning. Estimat af økonomi til implementering og drift er selvfølgelig afhængig af plejecentrets/områdets størrelse og deraf andel af roller og elever i indsats. Vurderingen af resurseforbruget til drift i et hjemmeplejeområde er foregået på baggrund af foregående slide i pilotafprøvelsen. Da der netop har været tale om pilotafprøvning er der i vurderingen taget højde for den læring og erfaring der allerede er sket og derfor vurderes resurser til driften til andre områder på baggrund af dette. Driften er vurderet til et timeforbrug på 64 timer (her er ikke inkluderet status på personalemøder) til en gennemsnitspris på 250,- pr. timer. Driften af toptunet uddannelsesmiljø koster således 16.000,- for område øst pr. måned.

  Overvejelser i processen med implementeringen af toptunet uddannelsesmiljø;
  • Ordvalget i elevarbejdet er i fokus f.eks; ”Hvad skal vi lære i dag” fremfor hvilken opgave der skal udføres.
  • I det hele taget er læringsmiljø i fokus på Sørvad plejecenter, hvorfor løbende evaluering af elevens trivsel og læring prioriteres højt.

  Lizette Skov Kvium, leder af plejecenter, Sørvad plejecenter

  Virkning

  Der opleves markant forbedret uddannelsesmiljø

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Tag fat i os hvis du ønsker at vide mere

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Tidspres i driften

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Inddragende processer
  Inddragelse og brug af Sund By Netværkets evalueringsværktøj, som sørger for at man kommer "hele vejen rundt" i planlægningen og evalueringen af indsatsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x