Hjemmeplejen

Etablering af Sundhedsfond i Aarhus Kommune

Sundhedsfonden er vedtaget af byrådet og skal investere i indsatser og bidrage til kapacitetsopbygning til fremme af sund aldring

Toptunet uddannelsesmiljø i Herning Kommune

Indsats for et forbedret uddannelsesmiljø for social og sundhedsassistenter og hjælpe-elever på Herning Kommunes praktiksteder

Træningsbussen i Frederiksberg Kommune

Træning i buskørsel for ældre med gangbesvær - et samarbejde mellem Ældresagen og Frederiksberg Kommune

Netværk & Fællesskab i Struer Kommune

Bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmeboende borgere, der får hjemmehjælp.

Når en borger drikker

Kursus til frontpersonale i Frederiksberg kommune

VBA implementering i Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden