VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden

Type indsats

Indsatsen er i drift

 

Økonomi pr. år

< 50.000

 

Kommune

Kontakt

Marianne Ahrenkiel Søgaard
Sundhedskonsulent
Udvikling og Forebyggelse, Silkeborg Kommune
Tlf: 29 42 99 78
mas@silkeborg.dk

Formål

Indsatsens overordnede formål er, at rekruttere borgere til rygestopforløb, der er i kontakt med Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune
Indsatsen formål er, at medarbejdere i den enkelte sektion under Sundhed og Omsorg anvender VBA-metoden til rekruttering og henvisning til rygestop blandt de borger de er i kontakt med.

Målgruppe & Arena

Frontpersonale i Sundhed og Omsorgsafdelingen, herunder Nære sundhedstilbud, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, myndighedsafdeling og plejecentre.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

Tidlig opsporing

Beskrivelse af indsats

Medarbejdere i sektionerne under Sundhed og Omsorg (Nære sundhedstilbud, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, myndighed og plejecentre) skal introduceres og oplæres i VBA-metoden.
Det sker gennem personalemøder og e-læring (www.vba-hospital.dk). E-læring er lagt ind i kursusprogrammet Plan2Learn, så medarbejderne bliver tilkoblet programmet.
Medarbejderne henviser til rygestop gennem sundheds- og omsorgssystemet Nexus.
Derudover får medarbejderne et postkort, hvor VBA-metoden er forklaret og som viser hvordan de skal henvise via Nexus. Se vedhæftede fil.

Der følges løbende op på hvor mange medarbejdere der har taget e-læring, hvor mange henvisninger der kommer og fra hvilke afdelinger.

Organisering og samarbejdspartnere

Sundhedskonsulent i Udvikling og Forebyggelse er tovholder på indsatsen og har kontakt til de forskellige ledere i sektionerne.
Der startes en sektion op af gangen (der er pt. kun startet en sektion op).
Der startes løbende op cirka én sektion pr. halvår.

Rekruttering

Rekruttering af medarbejdere til indsatsen sker via deres personalemøder.

 

Økonomi pr. år

< 50.000

Medarbejdertimer. - 2 timer på udvikling af postkort, da der kunne tages udgangspunkt i allerede eksisterende materiale. - Samlet 6-10 timer på forberedende introduktionsmøder med personaleleder
Tryk af postkort

 

, ,

Virkning

Vi registrerer antallet af henvisninger, der kommer fra kommunale medarbejdere.
Pt. har vi været i gang 4 måneder og der er kommet mellem 4-8 henvisninger pr. måned. Der var ingen interne henvisninger forinden.
Det forventes, at antallet af henvisninger øges, jo mere tryg og udbredt metoden bliver i sektionen.

Vurdering

Er formålet opfyldt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad
Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?
I nogen grad

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

 

Relateret cases

Ikke fundet nogle ;-(

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!