VBA implementering i Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden

Udskriv case

Kontakt

Marianne Ahrenkiel Søgaard
Sundhedskonsulent
Udvikling og Forebyggelse, Silkeborg Kommune

Tlf: 29 42 99 78
mas@silkeborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens overordnede formål er, at rekruttere borgere til rygestopforløb, der er i kontakt med Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune
Indsatsen formål er, at medarbejdere i den enkelte sektion under Sundhed og Omsorg anvender VBA-metoden til rekruttering og henvisning til rygestop blandt de borger de er i kontakt med.

Målgruppe & Arena

Frontpersonale i Sundhed og Omsorgsafdelingen, herunder Nære sundhedstilbud, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, myndighedsafdeling og plejecentre.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/11/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tidlig opsporing
 • Beskrivelse af indsats

  Medarbejdere i sektionerne under Sundhed og Omsorg (Nære sundhedstilbud, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, myndighed og plejecentre) skal introduceres og oplæres i VBA-metoden.
  Det sker gennem personalemøder og e-læring (www.vba-hospital.dk). E-læring er lagt ind i kursusprogrammet Plan2Learn, så medarbejderne bliver tilkoblet programmet.
  Medarbejderne henviser til rygestop gennem sundheds- og omsorgssystemet Nexus.
  Derudover får medarbejderne et postkort, hvor VBA-metoden er forklaret og som viser hvordan de skal henvise via Nexus. Se vedhæftede fil.

  Der følges løbende op på hvor mange medarbejdere der har taget e-læring, hvor mange henvisninger der kommer og fra hvilke afdelinger.

  Materiale

  VBA postkortDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Sundhedskonsulent i Udvikling og Forebyggelse er tovholder på indsatsen og har kontakt til de forskellige ledere i sektionerne.
  Der startes en sektion op af gangen (der er pt. kun startet en sektion op).
  Der startes løbende op cirka én sektion pr. halvår.

  Rekruttering

  Rekruttering af medarbejdere til indsatsen sker via deres personalemøder.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Medarbejdertimer. - 2 timer på udvikling af postkort, da der kunne tages udgangspunkt i allerede eksisterende materiale. - Samlet 6-10 timer på forberedende introduktionsmøder med personaleleder
  Tryk af postkort

  Det forventes, at antallet af henvisninger øges, jo mere tryg og udbredt metoden bliver i sektionen.

  Marianne Ahrenkiel, Sundhedskonsulent, Silkeborg Kommune

  Virkning

  Vi registrerer antallet af henvisninger, der kommer fra kommunale medarbejdere.
  Pt. har vi været i gang 4 måneder og der er kommet mellem 4-8 henvisninger pr. måned. Der var ingen interne henvisninger forinden.
  Det forventes, at antallet af henvisninger øges, jo mere tryg og udbredt metoden bliver i sektionen. I 2018 fik vi 11 henvisninger I 2019 fik vi 22 henvisninger

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Relaterede cases

  Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

  Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x