Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Udskriv case

Kontakt

Louise Theilgaard Nikolajsen
Konsulent
Staben for Sundhed og Ældre

Tlf: 96 28 40 51
sualn@herning.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens har til formål at:
• Få højere efterspørgsel på rygestop
• Øge effekten af rygestopforløb
• Afprøve VBA-metoden
• Øge samarbejdet med hospital og lægepraksis

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle rygere der ryger over 15 cigaretter dagligt.

Indsatsen foregår på hospitalet og almen praksis, hvor det sundhedsfaglige personale afprøver VBA metoden i rekrutteringsøjemed

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Brugen af VBA-metoden skal øge efterspørgslen på rygestop.
  For at opnå et øget samarbejde mellem hospital og lægepraksis er der afholdt et antal møder med kommunal lægelig udvalg og de udvalgte samarbejdsafdelinger på hospitalsenhed Vest.

  Ved hjælp af gratis rygestopmedicin og nikotinpræparater forventes en øget effekt af rygestopforløb.
  Se vedhæftede bilag for yderlige information

  Materiale

  SagsfremstillingDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Der er ansat en tovholder og 3 rygestoprådgivere.

  Rygestopforløb bliver afholdt forskellige steder i kommunen, på kommunens ældrecenter, hjemme hos borgeren eller i et lokale tæt på borgeren.

  Rekruttering

  Rekrutteringspartnere er især lægepraksis og hospital. Hospitalsafdelinger, praksislægerne og udvalgte interne kommunale afdelinger har anvendt VBA-metoden.
  Det er oplevelsen, at det er en lille del af borgerne, der ikke er interesseret, når rygestoprådgiveren ringer op til dem, der er rekrutteret via VBA-metoden.

  Økonomi pr. år

  500.000 - 1.000.000

   

  BudgetDownload

  400 tilbydes rygestopforløb med 4 ugers gratis substitution i forbindelse med rygestoprådgivning.
  Se vedhæftede budget

  Det er tydeligt, at gratis rygestopmedicin er en stor motivationsfaktor i forbindelse med ønsket om hjælp til rygestop. Herudover har et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af elektroniske henvisninger øget deltagerantallet.

  Louise Theilgaard Nikolajsen, Konsulent, Staben for Sundhed og Ældre

  Virkning

  Indsatsen er en vedvarende proces. I 2017 var 360 borgere igennem med en stoprate på 53% og en stoprate på 42% efter 6 måneder.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Gratis nikotinsubstitution i Halsnæs Kommune

  Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

  Kvit det skidt

  Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!