Alle cases indenfor:

Storrygere

Forebyggelse af rygestart hos børn i grundskoler

Ingen børn og unge i Billund Kommune ryger i 2030

Rygestopkursus

Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

Under åben himmel i Københavns Kommune

Understøttelse af helbredsrelaterede handlekompetencer og sygdomsmestring i naturen

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

Ud i naturen for alle – Nordfyns Kommune

Et af flere tilbud under projektet ”Veflinge liv og fællesskab taber et ton”,

Tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelser i Ringsted Kommune

Information og dialog om fordelene ved røgfrihed

Madfællesskaber i Vejle

Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Røgfri i naturen – Silkeborg Kommune

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune