“Rygestop for alle” – rygestoptilbud for borgere på bo- og væresteder

Rygestop for socialt udsatte og psykisk sårbare borgere

Udskriv case

Kontakt

Camilla Kjærager
Specialkonsulent
Center for sundhed, Afdeling for strategisk folkesundhed

Tlf: 51625990
e86d@kk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

400.000 - 500.000

Kommune/organisation

Formål

At fremme røgfrihed blandt socialt udsatte og psykisk sårbare borgere på bo- og væresteder og hermed at fremme lighed i sundhed.

Målgruppe & Arena

Rygestoptilbuddet er målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare borgere på bo- og væresteder i Københavns kommune. Målgruppen er borgere over 18 år, med særligt fokus på borgere, der ryger dagligt mere end 15 cigaretter.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/09/2017

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Rygestopindsatsen består af en 4 trins model:

  1. Tovholder for indsatsen afholder et indledende møde med den lokale tovholder og ledelse på bo- og væresteder om de praktiske foranstaltninger herunder rammer og ansvarsfordeling mellem rygestoprådgiver og den lokale tovholder. Den lokale tovholder fungerer som bindeled mellem rygestoprådgiver og medarbejdergruppen på bo- og værestedet, således at de på bedste vis kan understøtte borgeren i sin proces. Det er stedets, lokale tovholder og medarbejdere, der primært står for rekrutteringen af deltagere til forløbet.

  2. 2-3 uger forud for rygestopforløbet deltager rygestoprådgiveren enten på et husmøde eller afholder en rygestopcafé á 1½ times varighed med det formål at afmystificere rygestop/rygereduktion og give borgerne mulighed for i et uforpligtende set-up at stille spørgsmål og sætte ansigt på rygestoprådgiveren som står for forløbet. Dette skal bidrage til skabe tillid og tryghed for borgerne.

  3. Rygestopforløbet foregår i en gruppe á 5-10 borgere på bo- og værestedet og varetages af en professionel rygestoprådgiver, der er specifik uddannet til at varetage vejledning af sårbare grupper. Forløbet består á 10 mødegange á en times varighed hen over en 10 ugers periode. Deltagerne sætter individuelle mål om at stoppe eller reducere deres tobaksforbrug som skridt på vejen mod et rygestop og der aftales en fælles stopdato som ligger mellem 4. og 5.mødegang.

  Deltagerne tilbydes tilskud til nikotinsubstitution (værdikuponer) til 12 ugers behandlingsforløb. Værdikuponerne kan deltagerne indløse på et nærtliggende apotek. Et gennemsnitsbehandlingsforløb koster mellem 3700-4500 kr. pr deltager.

  Efter hver mødegang holder rygestoprådgiver og lokal tovholder gensidig orientering om mødegang og eventuelle aftaler, som medarbejdergruppen skal understøtte borgeren i, efter samtykke med borgeren.

  4. 5-6 uger efter endt rygestopforløb, afholder tovholder for indsatsen og lokal tovholder et opfølgningsmøde , hvor forløbet og evt. supplerende initiativer drøftes, som kan bidrage til at fastholde borgerne i deres rygestop.

  Fil 1: Rygestoppostkort
  Fil 2: Infoark
  Fil 3: Videnskabelig artikel: A systematic approach to smoking cessation activities in Danish shelter
  Fil 4: Vejledning i rådgivning om rygestop og reduktion på Væresteder

  Materiale

  RekrutteringspostkortDownload

  Inforark til værestedDownload

  Videnskabelig artikelDownload

  Vejledning til rygestoprådgiverDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Tilbuddet er organiseret i afdeling for folkesundhed København, center for sundhed, sundheds- og omsorgsforvaltningen og varetages af en tovholder i tæt samarbejde med borgercenter voksne i socialforvaltningen og medarbejdere på kommunens bo- og væresteder.
  Tovholder fra center for sundhed deltager bl.a. på sundhedsnetværksmøder med sundhedskoordinatorer fra centerfællesskaber under psykiatri i Socialforvaltningen.

  Rygestopforløbene varetages af kommunens korps af rygestoprådgivere, der specifikt er uddannet til at varetage rygestop for sårbare grupper. Rådgiverne uddannes af ekstern konsulent og tilbydes supervision to gange årligt.
  Som led i indsatsen samarbejdes der ligeledes med apotekerne.

  Rekruttering

  Bo- og værestederne rekrutteres gennem sundhedsnetværk af sundhedskoordinatorer fra socialforvaltningen og formidling af infoarket på intranettet.
  Borgerne rekrutteres bl.a. via husmøde/rygestopcafé, infomateriale samt stedets medarbejdere og ledelse.
  Kombinationen af rekrutteringstiltagene fungerer godt og særligt rygestopcaféen 2-3 uger forud for forløbsstart er effektiv ifht. at borgerne får sat ansigt på rådgiver og får afmystificeret rygestopforløbet og får mulighed for at sætte ord på deres udfordringer, bekymringer ved et stop og mål.

  Økonomi pr. år

  400.000 - 500.000

  Løn til rådgivere 15 timer.
  Tilskud til 12 ugers nikotinsubstitution.
  Kompetenceudvikling og supervision af rådgivere 2 gange årligt.

  Kombinationen af rekrutteringstiltagene fungerer godt og særligt rygestopcaféen 2-3 uger forud for forløbsstart er effektiv ifht. at borgerne får sat ansigt på rådgiver og får afmystificeret rygestopforløbet og får mulighed for at sætte ord på deres udfordringer, bekymringer ved et stop og mål.

  Birgitta Dreiøe, Sundhedskonsulent, Center for sundhed, Afdeling for folkesundhed København

  Virkning

  I 2016 blev der afholdt forløb på 13 bo- og væresteder, 81 fremmødte borgere, 21 var røgfrie ved forløbets afslutning og 20 reducerede deres tobaksforbrug med 50%.
  Medio 2017 til medio 2018 er der afholdt forløb på 9 bo- og væresteder, 75 fremmødte borgere, 10 er røgfrie ved forløbets afslutning og 28 reducerede deres tobaksforbrug med 50%.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Digitalt Rygestop

  Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

  Rigere Uden Røg – Odense

  Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

  Røgfrihed For Alle

  Tobakforebyggelse målrettet socialt udsatte på væresteder - Samling af resultater fra 12 kommuner

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!