Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Udskriv case

Kontakt

Louise Bæk Thomsen
Konsulent
Røgfrit Odense – Odense Kommune

Tlf: 2341 3864
LOUBT@odense.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet med indsatsen er at undersøge om der, ved økonomisk belønning, kan
1) rekrutteres flere rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestophold
2) opnås højere rygestoprater på kommunale rygestopforløb blandt borgere med lav socioøkonomisk status end ved brug af kampagner/annoncer (= vanlig strategi), der oplyser om borgernes mulighed for rygestopstøtte på kommunale rygestopforløb.
Efter endt kampagneperiode er målet, at der i interventionskommuner med økonomisk belønning er rekrutteret 30% ekstra deltagere til rygestopforløb i forhold til den enkelte kommunes baseline, og i kommuner med ekstra midler til annoncering er rekrutteret 15% ekstra deltagere til rygestopforløb i den enkelte kommune. Der tages udgangspunkt i den enkelte kommunes baseline i forhold til at opnå målet.

Målgruppe & Arena

Indsatsen er borgerrettet med fokus på borgere med lav socioøkonomisk status, det vil sige borgere i alle aldre og blandt forskellige etniciteter, men med lavt uddannelsesniveau og ringe arbejdsmarkedstilknytning.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/01/2018

Projekt periode

-

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Da Odense, Rødovre og Gladsaxe kommuner har været en interventionskommuner med ekstra midler til annoncering, har indsatsen været adskilt fra interventionskommunerne med økonomisk belønning.
  Der er i fællesskab udvalgt et reklamebureau, der var ansvarlige for projektledelse og overordnet koordinering mellem kommuner og kontakt til leverandører, udvikling af koncept og strategi, tryk af materialer til brug i kampagnen, redigering af videoer, håndtering af annoncering på Facebook og oplæring af kommuner heri, samt præmier i forbindelse med konkurrencer. Reklamebureauet var på forhånd informeret om både formål, målsætning og målgruppe for kampagnen, og skulle på den baggrund udforme kampagnen.

  Kampagnen kørte primært i første halvår af 2018 med anvendelse af udendørsannoncering, samt omdeling af materiale til steder, hvor kommunerne hver især har haft adgang til.
  For Odense har materialet været distribueret til og promoveret følgende steder:
  • Bushængere og digitale infoskærme i bybusserne
  • Abribusser på udendørsstandere rundt om i byen
  • Citybannere i centrum af Odense (på gågaden)
  • Ophængning af plakater på relevante steder
  • Husstandsomdeling af postkort i 2 boligområder

  Derudover kørte kampagnen også på Facebook.

  Materiale

  Rekrutteringsmateriale 1Download

  Rekrutteringsmateriale 2Download

  Rekrutteringsmateriale 3Download

  Rekrutteringsmateriale 4Download

  Evaluering af projektetDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse (Region Hovedstaden) varetager overordnet projektledelse, mens hver kommune er ansvarlig for udførelse og implementering i egen kommune.

  Odense Kommune, Rødovre Kommune og Gladsaxe kommune er gået sammen om et fælles reklamebureau til varetagelse af grafiske ydelser i forbindelse med kampagnen. Hver kommune har været ansvarlig for input i forhold til muligheder for annoncering/kampagneførelse, samt kommunikation og samarbejde i eget bagland.

  I Odense Kommune har der været samarbejde med almennyttige boligselskaber omkring husstandsomdeling i udsatte boligområder.

  Rekruttering

  Der er rekrutteret via ophængning af outdoormateriale (store outdoorplakater ved busstoppesteder, skilte samt digitale informationsskærme i bybusser, citybannere i Odense centrum), samt husstandsomdeling af postkort udarbejdet til projektet.
  Rekruttering via husstandsomdeling af materiale har været effektiv; flere har henvendt sig på baggrund af ”et kort, de fik i postkassen”.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Bevilling fra TrygFonden, hvor hver deltagende kommune tildeles kr. 116.000.
  Budget:
  - Kr. 102.000 til hhv. indkøb af Supergavekort (interventionskommune med økonomisk belønning) og indkøb af kampagneelementer (interventionskommune med ekstra midler til annoncering)
  - Kr. 10.000 til administrativt arbejde i forbindelse med projektet
  - Kr. 4.000 til transportudgifter

  Rekruttering via husstandsomdeling af materiale har været effektiv; flere har henvendt sig på baggrund af ”et kort, de fik i postkassen”.

  Louise Bæk Thomsen, Konsulent, Røgfrit Odense – Odense Kommune

  Virkning

  Indsatsen er ikke afsluttet endnu, men rygestopbasen vil blive brugt til at vurdere, om flere har deltaget på rygestopforløb i 2018, sammenholdt med baseline i 2016.
  Desuden spørges deltagere på rygestopforløb, hvor de har fået kendskab til kommunens tilbud for at vurdere, om kampagneelementerne har været synlige.
  En af barriererne i indsatsen har været at samarbejde og opnå enighed blandt 3 forskellige kommuner underlagt forskellige dagsordner og retningslinjer. Dette har dog også været det positive i indsatsen, da samarbejde med 3 forskellige kommuner bidrager med forskellige tilgange, idéer og muligheder at blive inspireret af.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Endelig projektevaluering kommer i 2019

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Kvit det skidt

  Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

  Rigere uden Røg

  Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!