Rigere uden Røg

Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere og opnå højere rygestoprater?

Udskriv case

Kontakt

Cecilie Goltermann Toksværd
Videnskabelig medarbejder
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Tlf: 38163023
cecilie.goltermann.funder@regionh.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Formål

Formålet med indsatsen er at teste følgende to ting:
1. Vil tilbud om økonomisk belønning til rygere der opnår røgfrihed, rekruttere flere rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestophold?
2. Vil brug af økonomisk belønning ved rygestop opnå højere rygestoprater på kommunale rygestophold blandt borgere med lav socioøkonomisk status, end ved brug af kampagner/annoncer (=vanlig strategi) der oplyser om borgernes mulighed for rygestopstøtte på kommunale rygestophold?

Målgruppe & Arena

Den primære målgruppe i indsatsen er rygere med lav socioøkonomisk status i kommunen.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2018 - 31.12.2018

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Fra januar 2018 - december 2018
  Indsatsen er organiseret af Center for klinisk forskning og Forebyggelse og er blevet forankret i 6 interventionskommuner, hvoraf 3 af kommunerne giver en økonomisk belønning til deres rygestopdeltagere ved røgfrihed (=belønningskommuner) og 3 af kommunerne har udviklet kampagner (=kampagnekommuner). Belønningskommunerne og kampagnekommunerne har hver modtaget det samme beløb i projektet (102.000) til deres indsats.
  Design: Center for klinisk forskning og forebyggelse har foretaget matchet randomisering på kommune-niveau. Kommunerne bliver matchet på antal rygere rekrutteret til rygestophold det foregående år.

  Indsats i belønningskommunerne: Kommunen printer simple invitationer, fx A4 ark, med oplysning om, at rygeren kan få en belønning på max. 1200 kr., for at deltage i kommunens rygestophold, og holde sig røgfri i 6 uger. På invitationer vil der også være angivet kontaktoplysninger. Varigheden af rygestopkurset er 8 uger, hvor de 2 første uger omhandler forberedelse til rygestop.
  Indsats i kampagnekommunerne: Kommunen bestemmer selv hvordan oplysningskampagnen/annonceringen skal være, men den skal målrettes rygere med lav socioøkonomisk status, der opfordres til at få støtte til rygestop på kommunale rygestophold. Der kan fx indsættes annoncer i lokalavisen eller der kan gøres brug af plakater der opsættes strategiske steder i kommunen.
  Kontrolkommunerne: 6 rene kontrolkommuner foretager deres rygestoparbejde som vanligt og modtager ikke økonomiske midler.

  Se vedhæftede bilag for eksempel på rekruttering i Odense Kommune (kampagnekommune), Halsnæs Kommune (belønningskommune) og Frederiksberg Kommune (belønningskommune). Se også casen fra Odense Kommune under "Relaterede cases".

  Materiale

  Rekruttering - OdenseDownload

  Rekruttering - FrederiksbergDownload

  Rekruttering - HalsnæsDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet er organiseret af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse under ledelse af professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger. Indsatsen er gennemført i samarbejde med 6 interventionskommuner:
  3 Belønningskommuner: Halsnæs, Helsingør og Frederiksberg
  3 Kampagnekommuner: Odense, Gladsaxe og Rødovre

  Rekruttering

  Rekruttering i belønningskommunerne: Kommunen har rekrutteret via simple invitationer, A4 ark, hvor der blev oplyst om muligheden for belønning ved rygestop. Invitationerne/annoncerne blev hængt op i udsatte boligområder, på væresteder, i butikker og i borgerservice.
  Rekruttering i kampagnekommunerne: de tre kampagnekommunerne gik sammen (også økonomisk) om at udvikle en kampagne. I fællesskab fandt de et reklamebureau, der udviklede en fælles kampagne og et slogan til kommunerne. Kampagnen blev annonceret som bannere og plakater på offentlige steder i de tre kommuner, den blev også printet som postkort og der blev annonceret på Facebook.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Hver interventionskommune blev tildelt 102.000 kroner.

  Vi fandt at rygerne med lav socioøkonomi inkluderet i belønningskommunerne ikke blev rekrutteret oftere og ikke opnåede signifikant højere rygestoprater end i kampagnekommunerne.

  Cecilie Goltermann Toxværd, Videnskabelig medarbejder, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

  Virkning

  Succesmål: Der tilstræbes en 50% øgning af rekruttering til rygestophold i de 3 belønningskommuner, som giver økonomisk belønning til valideret røgfri rygestopdeltagere og en 25% øgning af rekruttering i de 3 kampagnekommuner. Desuden tilstræbes en 30% øgning i andel af rygere med lav socioøkonomisk status der deltager på rygestophold i belønningskommunerne og en 15% øgning af rekruttering i kampagnekommunerne. Det tilstræbes også, at rygestopraten efter 6 måneder ikke falder på rygestophold i belønningskommunerne, selvom der er flere borgere med lav socioøkonomisk status der deltager på rygestopkurset og vi ved at disse normalt har signifikant lavere stoprate. Der forventes at kampagnekommunerne opnår en rygestoprate på 15 % efter 6 måneder.
  Resultater: Resultater viser, at økonomisk belønning havde signifikant effekt på røgfrihed efter et år, men at der ikke var forskel på rekruttering mellem belønnings- og kampagnekommunerne. Vores hypotese var at rygere med lav socioøkonomi ville blive tiltrukket til rygestophold og værdsætte den økonomiske belønning mere end rygere med god socioøkonomi, med deraf bedre rekruttering og højere rygestoprater end i kampagnekommunerne. Vi fandt at rygerne med lav socioøkonomi inkluderet i belønningskommunerne ikke blev rekrutteret oftere og ikke opnåede signifikant højere rygestoprater end i kampagnekommunerne. Til gengæld havde rygere med høj socioøkonomi rigtig god effekt. Der var 2,5 gange så høje odds for at de var røgfri efter et år.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  Slet ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I nogen gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Rigere Uden Røg – Odense

  Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

  Gratis nikotinsubstitution i Halsnæs Kommune

  Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!