Gratis nikotinsubstitution i Halsnæs Kommune

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Udskriv case

Kontakt

Christina Schneekloth
Sundhedskonsulent
Sundhedsafdelingen, Halsnæs Kommune

Tlf: 4778 4387
chhh@halsnaes.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

100.000 - 200.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at afprøve om udleveret gratis nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold vil øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er borgere der ryger, er fyldt 18 år og som deltager på et gratis rygestopkursus.
Jf. udmøntningsaftale om Kræftplan 4 skal borgerne være socialt, økonomisk og/eller psykisk udsat og storrygere for at modtage tilskud til rygestopmedicin.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

01/04/2018

Projekt periode

01.04.2018 - 31.12.2019

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Som led i Halsnæs Kommunens udmøntning af Kræftplan 4 har kommunen mulighed for at yde tilskud på op til 1200 kr. til nikotinsubstitution og rygestopmedicin. Borgeren skal deltage på et af kommunens rygestopkurser, og rygestopkonsulenten vurderer om rygerne vil have effekt af rygestopmedicin.

  Hvis konsulenten vurderer, at det er rygestopmedicin, der vil være mest velegnet, henvises der til egen læge i forhold til lægefaglig vurdering og udskrivelse af recept. Nikotinsubstitution kan deltageren selv afhente på apoteket.

  Borgerne kan modtage 4 værdibeviser af 300 kr., som tilskud til medicin eller substitution. Halsnæs Kommune samarbejder med kommunens apoteker, som modtager beviserne og sender løbende fakturaer til kommunen.

  Et rygestopkursus i Halsnæs Kommune består af 7 mødegange af ca. 1 ½ time pr. gang. Der deltager omkring 10 på hvert hold. På kurset er der fokus på forberedelse og planlægning af rygestoppet, motivation, vægt og rygestop, fastholdelse og meget mere.

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Indsatsen er organiseret i Sundhedsafdelingen, som samarbejder med den eksterne leverandør, Rygestopkonsulenterne, som gennemfører kurserne rundt omkring i Halsnæs kommune.

  Rekruttering

  Deltagere på rygestopkurser er rekrutteret via:
  - Almen praksis, og få borgere rekrutteres ved opfordring fra hospitalspersonale.
  - Lokal avis
  - Mund til mund
  - Opslag i boligområder
  - Via Kommunens jobcenter og forløbsprogrammer.

  Økonomi pr. år

  100.000 - 200.000

  Cirka 110.000 kr. til rygestopkurserne pr. år og i 2018 estimeres et forbrug til rygestopmedicin på 25.000 – 30.000 kr.

  Indsatsen vurderes i høj grad til at have opfyldt sit formål i forhold til 2018

  Christina Schneekloth, Sundhedskonsulent, Sundhedsafdelingen, Halsnæs Kommune

  Virkning

  Kommunen startede med at udlevere værdibeviser til tilskud til nikotinmedicin 18. april 2018. Det er endnu for tidligt at sige noget om virkning.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen vurderes i høj grad til at have opfyldt sit formål i forhold til 2018, men der afventes en politisk beslutning omkring midlerne for 2019, som kan betyde, at indsatsen om udlevering af gratis rygestopmedicin stoppes.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Relaterede cases

  Kvit det skidt

  Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

  Rygestopkursus

  Håndholdt indsats og tilbud om gratis rygestopmedicin - et rygestopkursus for alle rygere i Kolding Kommune

  Tilskud til nikotinsubstitution

  Vederlagsfri udlevering af nikotinsubstitution i forbindelse med deltagelse på ordinære rygestopforløb målrettet borgere i Odense Kommune

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!