• Om os

    Sundeborgere.dk er en digital vidensdelingsplatform for kommuner og organisationer, som gerne vil dele deres gode praksisnære cases til gavn for et sundere Danmark

Sunde borgere - fra kommune til kommune

Sunde borgere er en digital platform, hvor sundhedsprofessionelle rundt om i kommunerne kan dele og tilegne sig praksisviden om konkrete forebyggelses og sundhedsfremmende initiativer. Sunde Borgere skal understøtte og styrke kommunernes indsatser på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så de i højere grad baseres på et grundlag af viden, praksiserfaring og dokumentation. En vigtig prioritering er, at indsatserne bliver omsættelige, og kan videreformidles på en let og tilgængelig måde til glæde og gavn for alle Danmarks kommuner.

image_009
image_007@2x

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på de seneste cases på sundeborgere.dk!

Tilmeld dig de områder du gerne vil være opdateret på

image_004
image_001
image_022

Projektets baggrund

Trods Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakker fra 2012, der indeholder kommunale anbefalinger til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, eksisterer der fortsat meget begrænset videnskabelig dokumentation for effekter og omkostningseffektiviteten af kommunale forebyggelsesindsatser. Det er en udfordring når der samtidig er en øget kommunal efterspørgsel på videnskabelig dokumentation af virkningen af de lokale indsatser. Desværre har kommunerne sjældent selv ressourcer til at iværksætte omfattende videnskabelige evalueringer på trods af, at de har behov for at dokumentere effektiviteten af deres indsatser.

Sund By Netværket oplever derfor, i vores tætte samarbejde med kommunerne, en øget efterspørgsel på vidensdeling og praktisk erfaringsudveksling inden for det sundhedsfremmende og forebyggende felt. Kommunerne efterspørger et let tilgængeligt og omsætteligt indblik i andre kommuners erfaringer med konkrete sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, der har gjort en forskel for borgerne.

Sunde Borgere afhænger af dig

Sunde borgere kan kun leve, hvis kommunerne bidrager generøst og uselvisk med indsatser fra deres egen praksis. En af grundpillerne i Sund By Netværket er at styrke fagligheden ved at få viden til at rulle. Du har muligheden for at bidrage til fællesskabet og være med til styrke og kvalitetssikre folkesundhedsarbejdet i Danmark. Vi skal bare have din case!

Sunde Borgere drives af Sund By Netværket efter bevilling fra Tryg Fonden og Sundhedsstyrelsens Sundhedsfremmepulje. Sund By Netværket samarbejder med Statens Institut for Folkesundhed om kvalitetssikring af casene.

Sund By Netværket er et nationalt netværk for kommuner og regioner i Danmark, som understøtter det danske folkesundhedsarbejde, ved at skabe synergi mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

 

 

image_003
image_011

Tilføj en case fra din kommune

Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!