• Søg på kategorierne formål, målgruppe og arena for at finde frem til relevante cases til netop dit arbejde

Formål

Målgruppe

Arena

cases matcher

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Røgfri i naturen

Et rygestoptilbud i Silkeborg Kommune, som udelukkende foregår i naturen.

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Fastholdelsescaféer

Randers Sundhedscenter tilbyder alle deltagere på rygestopkurser og individuelle forløb at komme til fastholdelsescaféer efterfølgende.

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Vil du gerne følge med i udviklingen af effekten af rygestopindsatsen i din kommune?

Har du fået ny inspiration til rygestopområdet i din kommune, og vil du gerne følge udviklingen i effekten af rygestopindsatsen?

Ved at indtaste din kommunes rygestopforløb i Rygestopbasen kan du bruge egne data til at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere effekten af eksisterende og nye tiltag på rygestopområdet. Du kan også sammenligne indsatsen med nationale og regionale resultater.

Som forskningsdatabase bidrager Rygestopbasen med viden til, hvordan du bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte smøgerne.

LogoSCDB-01