• Gå på opdagelse i mere end 90 cases inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Søg i alle kategorierne under formål, målgruppe og arena for at finde frem til relevante cases til netop dit arbejde

Formål

Målgruppe

Arena

cases matcher

Gratis nikotinsubstitution

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Madfællesskaber i Vejle

Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Vil du gerne følge med i udviklingen af effekten af rygestopindsatsen i din kommune?

Har du fået ny inspiration til rygestopområdet i din kommune, og vil du gerne følge udviklingen i effekten af rygestopindsatsen?

Ved at indtaste din kommunes rygestopforløb i Rygestopbasen kan du bruge egne data til at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere effekten af eksisterende og nye tiltag på rygestopområdet. Du kan også sammenligne indsatsen med nationale og regionale resultater.

Som forskningsdatabase bidrager Rygestopbasen med viden til, hvordan du bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte smøgerne.

LogoSCDB-01