• Gå på opdagelse i mere end 80 cases inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Søg i alle kategorierne under formål, målgruppe og arena for at finde frem til relevante cases til netop dit arbejde

Formål

Målgruppe

Arena

cases matcher

Røgfri Skoletid i Københavns Kommune: Rygevaneundersøgelse 2018, før-måling.

En baselineundersøgelse af udskolingselevers (7.-9. klassetrin) ryge- og tobaksvaner, oplevelser relateret til rygning i skoletiden og synlig rygning i skoletiden.

Kom med på Udeholdet i Fredensborg

En håndholdt introduktion til foreningslivet for børn med særlige behov med udgangspunkt i aktiviteter i naturen

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Mere røgfri arbejdstid

Værktøjer til at implementere røgfri arbejdstid

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

Sund Sex Skolen i Svendborg

Seksualundervisning for unge i Svendborg kommune, samt undervisning om børn/unge og seksualitet/formidling af dette - for fagpersoner/forældre rundt om børnene/de unge i Svendborg

Vil du gerne følge med i udviklingen af effekten af rygestopindsatsen i din kommune?

Har du fået ny inspiration til rygestopområdet i din kommune, og vil du gerne følge udviklingen i effekten af rygestopindsatsen?

Ved at indtaste din kommunes rygestopforløb i Rygestopbasen kan du bruge egne data til at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere effekten af eksisterende og nye tiltag på rygestopområdet. Du kan også sammenligne indsatsen med nationale og regionale resultater.

Som forskningsdatabase bidrager Rygestopbasen med viden til, hvordan du bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte smøgerne.

LogoSCDB-01