Formål

Målgruppe

Arena

cases matcher

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Køge Kvitter Smøgerne

’Gammeldags’ rekruttering via lokale medier fx pressemeddelelse, omdeling af materialer på biblioteker, Borgerservice, PL og lokal annoncering på Facebook

Kvit & Fit

Rygestopforløb med fysisk aktivitet i lokal idrætsforening tæt på hvor borgerne er - Givtigt samarbejde mellem Randers Sundhedscenter og civilsamfundet

Gratis nikotinsubstitution

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Tobaksforebyggelse – en sammenhængende indsats 13-20 år

En flerstrenget tobaksindsats for Favrskovs børn og unge. Formålet med indsatsen er at skabe en ramme for et fælles fremtidigt samarbejde om at mindske antallet af unge rygere i Favrskov Kommune.

Spring ud i det RØGfri

Rygestopkursus under åben himmel for mænd

Rygestop i naturen

Rygestop kombineret med gåture i naturen med naturvejleder

Friske Lunger i Arbejde

Samarbejde mellem 3F, Lungeforeningen, erhvervsskoler og kommunerne om at sikre en røgfri fremtid

Røgfri skoletid på Viby Gymnasium og HF i Aarhus Kommune

Hvilke fællesskaber kan udvikles, der kan erstatte rygefællesskabet på viby Gymnasium og HF og hvilke aktiviteter kan understøtte Røgfri Skoletid?

Vil du gerne følge med i udviklingen af effekten af rygestopindsatsen i din kommune?

Har du fået ny inspiration til rygestopområdet i din kommune, og vil du gerne følge udviklingen i effekten af rygestopindsatsen?

Ved at indtaste din kommunes rygestopforløb i Rygestopbasen kan du bruge egne data til at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere effekten af eksisterende og nye tiltag på rygestopområdet. Du kan også sammenligne indsatsen med nationale og regionale resultater.

Som forskningsdatabase bidrager Rygestopbasen med viden til, hvordan du bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte smøgerne.

LogoSCDB-01