• Gå på opdagelse i mere end 70 cases inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Søg i alle kategorierne under formål, målgruppe og arena for at finde frem til relevante cases til netop dit arbejde

Formål

Målgruppe

Arena

cases matcher

Storrygerindsatsen 2018 – Herning Kommune

Et styrket samarbejde med alment praktiserende læger og sygehus omkring rekruttering af storrygere ved hjælp af VBA - metoden, gratis nikotinsubstitution og elektroniske henvisninger

Gratis nikotinsubstitution

Rygestop for storrygere og sårbare borgere - Vil gratis udleveret nikotinerstatning til deltagerne på kommunens gratis rygestophold øge rekrutteringen til kommunens rygestophold og fastholdelsen af rygestoppet efterfølgende?

Rygestop og motion

Et anderledes rygestopforløb med fokus på fysisk træning i lokalt fitnessenter

Den gode skolestart

Brobygningsarbejde mellem skole og børnehaver, hvor børn møder børn gennem leg og bevægelse.

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Sundere sammen

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

Vil du gerne følge med i udviklingen af effekten af rygestopindsatsen i din kommune?

Har du fået ny inspiration til rygestopområdet i din kommune, og vil du gerne følge udviklingen i effekten af rygestopindsatsen?

Ved at indtaste din kommunes rygestopforløb i Rygestopbasen kan du bruge egne data til at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere effekten af eksisterende og nye tiltag på rygestopområdet. Du kan også sammenligne indsatsen med nationale og regionale resultater.

Som forskningsdatabase bidrager Rygestopbasen med viden til, hvordan du bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte smøgerne.

LogoSCDB-01