Kapacitetsopbygning

Her kan du finde vores cases som har særlig fokus på kapacitetsopbygning

Hvis du har kendskab til en god indsats fra din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Etablering af Sundhedsfond i Aarhus Kommune

Sundhedsfonden er vedtaget af byrådet og skal investere i indsatser og bidrage til kapacitetsopbygning til fremme af sund aldring

AktivSammen i Vejle Kommune

– en digital og faciliteret formidling og vejledning af aktiviteter og fællesskaber

Sundt og aktivt lokalområde i Aalborg Kommune

Sundhedsindsats i lokalområder (landdistrikter)

Toptunet uddannelsesmiljø i Herning Kommune

Indsats for et forbedret uddannelsesmiljø for social og sundhedsassistenter og hjælpe-elever på Herning Kommunes praktiksteder

Sundhed på tværs – en mastercase

En tværgående kvalitativ analyse af 40 casebeskrivelser fra forskellige kommuner i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed

Havndal Sundhedshus i Randers Kommune

kommunale sundhedstilbud og frivilligt drevne aktiviteter