Børneliv i sund balance i Aalborg Kommune

Udskriv case

Kontakt

Kristina Thitgaard Poulsen
Projektleder
Aalborg Kommune

Tlf: 2520 0927
kristina.thitgaard@aalborg.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Formålet med Børneliv i sund balance er at styrke eksisterende indsatser samt udvikle og afprøve nye indsatser, der fremmer, at forældre, kommunale aktører og lokalsamfund sammen gør en positiv forskel for, at flere børn trives, spiser sundere og er fysisk aktive.

• Leg og bevægelse sammen
• Sund mad og drikke sammen
• Oplevelser og nærhed sammen

Målgruppe & Arena

Børn 0-10 år og deres familier Farstrup, Vestbyen, Aalborg SØ og Nørresundby

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.01.2020 - 31.12.2024

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Sundhedspleje, daginstitutioner og skoler udvikler og implementerer nye konkrete handlinger og aktiviteter, der er med til at løfte målsætningerne.
  F.eks. skal dagtilbuddene arbejde med følgende principper:
  1. Vi er nysgerrige på, hvor maden kommer fra, og vi er modige på at smage nyt.
  2. Vi sætter sunde rammer for maden og måltiderne i hverdagen, og når der er fest - sammen med forældrene.
  3. Børnene oplever glæde ved at udfordre kroppen og får pulsen op hver dag.
  4. Børnene ’går’ i dagtilbud og kan cykle, når de begynder i skole.
  5. Vi samarbejder med lokalsamfundet og forældrene om sjove og gode oplevelser for børnene.
  6. Vi undersøger og bruger naturen omkring os, og børnene er ude hver dag.
  7. De voksne går forrest for at fremme børnenes trivsel og sundhed.

  Derudover vil hele lokalsamfundet blive inddraget i at samarbejde på tværs af kommunale, private og frivillige aktører med henblik på at igangsætte initiativer og aktiviteter for målgruppen for at sikre et børneliv i sund balance.

  • Sundhedsplejen afprøver en proaktiv indsats til sårbare familier.
  • Sundhedsplejen styrker besøg til familier med børn i alderen 4-6 mdr. med ekstra fokus på tumlelege, skærmtid samt brug af lokalområdet.
  • En børnehave har etableret samarbejde med den lokale cykelhandler for at sætte fokus på trafiksikkerhed.
  • Flere skoler og børnehaver samarbejde med det lokale foreningsliv om besøg og målgruppetilpassede aktiviteter.
  • Vuggestuer, børnehaver og skoler anvender nærhedscirklen, som er et grafisk kort over hvert lokalområde, som hver skole og daginstitution anvender for at blive nysgerrig på, hvad der er i lokalområdet. Derudover anvendes det også til at oplyse forældre om, hvad der kan forefindes lokalt.
  • En skole har omlagt skoleskema, så det nu er muligt at rykke undervisningen udendørs.
  • En skole har indgået samarbejde med den lokale fødevarebutik om bekæmpelse af madspild og sund kost.
  • Alle fire områder afholdes årligt en festival på tværs i hvert lokalområde med fokus på de tre målsætninger.

  Materiale

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - håndbogDownload

  Lokalsamfund som sundhedsfremmende arena - AalborgDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Kommunal organisering:
  Børneliv i sund balance i Aalborg Kommune er forankret i ’Chefgruppen sundhed’, som består af niveau 2 chefer fra forvaltningerne Senior og Omsorg, Job og Velfærd, Børn og Unge samt Sundhed og Kultur.
  Derudover er der nedsat en operationel styregruppe med ledere fra Børn og Unge samt Sundhed og Kultur.

  Lokal organisering:
  Lokale netværksgrupper på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud, skole, foreningsliv, boligsociale helhedsplaner og erhvervsliv. Den lokale organisering har udviklet sig på baggrund af møder initieret af kommunens projektleder til egentlige lokale netværk, der mødes jævnligt.

  Rekruttering

  Da indsatsen primært foregår i de rammer, hvor børnene færdes, er der ikke tale om rekruttering

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Kommunen medfinansierer projektleder samt bidrager til kommunale aktørers projektdeltagelse og implementering af aktiviteter, der ligger udover kommunens almindelige udvikling og drift. Nordea fonden støtter Børneliv i sund balance, herunder også KL´s understøttelse af indsatsen i kommunerne.

  Det er mere de lokale indsatser, vi får lavet, der kommer til at afgøre, om projektet har haft succes eller ej. Det er det bæredygtige samarbejde og synergien i hvert lokalområde der har størst betydning.

  Kristina Thitgaard Poulsen, Projektleder, Aalborg Kommune

  Virkning

  SIF vil evaluere indsatsen.

  Evalueret

  Ja, Eksternt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  Slet ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  Slet ikke Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Indsatsen er endnu ikke evalueret

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor leder og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen og giver gode råd til andre kommuner, der vil arbejde med lokalsamfund som sundhedsfremmende arena

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor leder og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder svagheder ved indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Se beskrivelse i det vedhæftede dokument, hvor leder og projektleder uddyber lokalsamfundsindsatsen, herunder styrker ved indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x