Alle cases indenfor:

Trivsel

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

En kommunal evidensbaseret forebyggende indsats til pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx demens, apopleksi, kræft, KOL eller depression. Er i mere end halvdelen af landets kommuner.

Digitale bevægelsespauser for medarbejdere

2 ugentlige digitale bevægelsespauser af 10 minutters varighed for alle medarbejdere

SANS – Dans med en sang hold hjernen i gang

En ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik

Sundhedsambassadøruddannelse i Jammerbugt Kommune

Sundhedsambassadøruddannelse med udgangspunkt i ABC for mental sundhed

Stemmer på Stevns

Sangaftener for alle med lyst til at mødes og lave noget sammen

Møder på Tværs i Hvidovre Kommune

Generationsmøder mellem børnehavebørn og seniorer i lokalt aktivitetscenter

Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel eller funktionel lidelse

Et modelprojekt på tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune - Vinder af Den Gyldne Tråd 2021

Arbejdsglæde i Næstved Kommune

Workshops og events for ansatte med fokus på ABC for mental sundhed og arbejdsglæde

Familieorienteret sundhedsindsats i Gellerupparken/Toveshøj i Corona-tiden

En helhedsorienteret indsats med sundhed i familierne i Aarhus Kommune