Her kan du finde alle vores cases inden for

Sundhedsfagligt personale

Hvis du har kendskab til en god case med fokus på Sundhedsfagligt personale er du meget velkommen til at uploade den her på siden

Digitale bevægelsespauser for medarbejdere i Vallensbæk Kommune

2 ugentlige digitale bevægelsespauser af 10 minutters varighed for alle medarbejdere

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg Kommune

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel eller funktionel lidelse

Et modelprojekt på tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune - Vinder af Den Gyldne Tråd 2021

Når en borger drikker

Kursus til frontpersonale i Frederiksberg kommune

Arbejdsglæde i Næstved Kommune

Workshops og events for ansatte med fokus på ABC for mental sundhed og arbejdsglæde

Seksualvejledning i Brønderslev Kommune

Seksualvejledning målrettet borgere med udviklingshæmning på specialområdet

Den Sociale Vejviser

Udbredelse af viden og kendskab til alle fællesskaber og aktiviteter til borgere i Vejle Kommune

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen

VBA implementering i Sundhed og Omsorg

Uddannelse af frontpersonale internt i kommunen i VBA-metoden