Sundhedsfagligt personale

Her kan du finde vores cases målrettet det sundhedsfaglige personale

Hvis du har kendskab til en god indsats målrettet det sundhedsfaglige personale i din kommune, er du meget velkommen til at uploade den her på siden.

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv på dagsordenen i Aarhus Kommune

Erfaringer fra politisk proces - etablering af et midlertidigt paragraf 17,4 opgaveudvalg

Fællesskabsportalen i Horsens Kommune

- en digital oversigt over fællesskaber i Horsens og omegn

Toptunet uddannelsesmiljø i Herning Kommune

Indsats for et forbedret uddannelsesmiljø for social og sundhedsassistenter og hjælpe-elever på Herning Kommunes praktiksteder

Sundhedssatellitter i Viborg Kommune

Fysiske lokaler, hvori der tilbydes nogle af de sundhedstilbud, der også findes centralt i kommunens sundhedscenter

Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Gennem samskabelse på tværs af kommune, borgere og civilsamfund udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet

Digitale bevægelsespauser for medarbejdere i Vallensbæk Kommune

2 ugentlige digitale bevægelsespauser af 10 minutters varighed for alle medarbejdere

Sundhedsambassadøruddannelse i Jammerbugt Kommune

Sundhedsambassadøruddannelse med udgangspunkt i ABC for mental sundhed

Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg Kommune

Udvikling af en model for ”at den ældre medborger", på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen

Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på mistrivsel eller funktionel lidelse

Et modelprojekt på tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune - Vinder af Den Gyldne Tråd 2021

Når en borger drikker

Kursus til frontpersonale i Frederiksberg kommune