Aktive Fællesskaber – i Odsherred Kommune

Gennem samskabelse på tværs af kommune, borgere og civilsamfund udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet

Udskriv case

Kontakt

Marie Lønberg
Projektleder
TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Tlf: 51680104
marie.loenberg.hansen@regionh.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

> 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Formålet er at støtte borgere i at fastholde en fysisk aktiv hverdag efter deres forebyggelsestilbud i kommunen er slut. Gennem en samskabelsesproces med kommunale medarbejdere, frivillige fra lokale idræts- og patientforeninger og borgere i målgruppen udvikles og afprøves brobygningsaktiviteter, der kan understøtte fastholdelse. I projektet skal det også undersøges om digitale værktøjer kan understøtte brobygningen og fastholdelsen.

Målgruppe & Arena

Målgruppen er borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdom og/eller svær overvægt. Primært borgere tilknyttet et af Odsherred Kommunes forebyggelsestilbud, f.eks. Diabeteshold, livsstilshold eller hjertehold.

Målgruppen for samskabelsen er derudover foreningslivet /civilsamfundet, lokalpolitikere og kommunale medarbejdere.

Arenaen er primært i kommunens sundhedstilbud med brobygning ud til foreninglivet (idræts- og patientforeninger)

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

24.03.2021 - 01.08.2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Gennem en samskabelsesproces (3 workshops hen over 4 måneder) har borgere i målgruppen, frivillige fra idræts- og patientforeninger, kommunale medarbejdere fra flere forvaltningen og forskere i fællesskab kortlagt udfordringer og idegenereret løsninger og kommet frem til nogle aktiviteter, der kan understøtte brobygningen mellem de kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet i Odsherred Kommune. Projektet er nu der, hvor disse aktiviteter skal konkretiseres, testes og justeres. Til sommer 2022 er planen, at vi står med en række aktiviteter, som mere systematisk skal afprøves, bl.a. ved at involvere en gruppe borgere i målgruppen for at se, om borgerne opretholder deres fysiske aktivitetsniveau efter endt forløb i kommunen. På sigt er målet, at de virksomme erfaringer fra Odsherred kan afprøves i andre kommuner for dermed at arbejde mod at kunne lave nogle generelle anbefalinger eller en generisk model for brobygning.
  Læs mere i vedhæftede filer nedenfor

  Materiale

  Aktive fællesskaber - projektbeskrivelseDownload

  Resume af projektbeskrivelseDownload

  Powerpoint fra en af de 3 samskabelsesworkshopDownload

  Invitation til workshopDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Projektet er i Odsherred Kommune forankret i Sundhedsafdelingen. Her er lederen med i projektets styregruppe og en konsulent tilknyttet mellem 10 og 25 timer ugentligt som lokal tovholder. Derudover er sundhedspersonale, der driver forebyggelsestilbuddene, tilknyttet ved behov. Foreningskonsulenten fra Kultur- og Fritidsforvaltningen er tilknyttet ca. en dag ugentligt. Projektet ledes eksternt af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, hvor projektlederen er fuldtidsansat. Derudover er Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium tilknyttet, primært til at stå for samskabelsesprocessen og videnskabeligt dokumentere erfaringerne herfra. Steno Diabetes Center Sjælland er også tilknyttet projektet som rådgiver og medlem af styregruppen.

  Rekruttering

  Borgere rekrutteres gennem kommunens eksisterende forebyggelsestilbud. Foreningskonsulenten har informeret og inviteres foreningslivet til samskabelsesprocessen.

  Projektet har en hjemmeside under kommunens hjemmeside

  Projektet har også en facebookside

  Økonomi pr. år

  > 1.000.000

  Projektet er finansieret af midler fra TrygFonden, Steno Diabetescenter Sjællands forskningspulje og Danske Regioners forebyggelsespulje med i alt godt 4 mio. kr. Pengene går dog både til lokale indsatser, lønmidler, afholdelse af workshops, videnskabelig dokumentation, facilitator mm. Kontakt projektleder for yderligere info.

  Samskabelsesprocessen har på forholdsvis kort tid skabt motivation og ejerskab for projektet - både blandt borgere, i civilsamfundet og i kommunen.

  Marie Lønberg, Projektleder, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

  Virkning

  Der foreligger ikke egentlige evaluering af projektet endnu, den vil først foreligge i 2023.
  Vi har i samskabelsesprocessen haft bred tilslutning fra mange forskellige idræts- og patientforeninger spredt rundt om i Odsherred samt borgere med forskellige helbredsudfordringer, hvilket har givet et blik for mange forskellige udfordringer og også forskellige løsningsforslag. Desuden har vi haft deltagelse af centerchefer og lokalpolitikere fra kommunen, hvilket kan understøtte forankringen af de indsatser der udvikles og afprøves.
  Vi har anvendt spørgeskemaer til at evaluere hver workshop, og tilbagemeldingerne herfra er positive; deltagerne ser projektet som meningsfuldt, de føler sig hørt og har fortsat lyst til at deltage.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Projektet er ikke evalueret endnu.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Vi har hen over sommeren 2021 gennemført en samskabelsesproces hen over tre workshops med en ekstern facilitator (afholdt på hverdagsaftenener kl. 17-20 inkl. god forplejning) Det har på forholdsvis kort tid genereret engagement og ejerskab for projektet, både hos de kommunale medarbejdere og ude i foreningerne og blandt borgerrepræsentanterne. Det er helt sikkert en metode andre kan få glæde af i udviklingsprocesser, hvor flere aktører og sektorer skal involveres på lige fod. I den næste tid skal aktiviteterne konkretiseres og vi er spændte på, hvem der tager teten på de forskellige aktiviteter og hvordan.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Det har krævet tid og kræfter at få alle aktører til at se meningen i projektet og til at se, hvordan de selv / deres egen organisation/forening kan bidrage OG få noget ud af projektet. Det kræver tid at skabe ejerskab, tillid og motivation. Særligt når initiativet kommer eksternt fra som i dette projekt hvor initiativet opstod i TrygFondens Center for Aktiv Sundhed og ikke direkte i kommunen eller det lokale civilsamfund

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det har fremmet fremdriften i projektet, at der har været een medarbejder (projektleder) dedikeret til projektet fuld tid og flere medarbejdere deltid eller på timebasis. Det gør også en forskel at der er økonomiske midler til foreningerne ved behov. Det har været vigtigt at kommunen er gået helhjertet ind i projektet og taget ejerskab.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x