Alle cases indenfor:

Unge (16-24 år)

Life Skills med Ungdommens Røde Kors

Peer to peer workshops, der skal hjælpe unge med at mestre livet og styrke den mentale trivsel.

Place Standard Tool i Silkeborg Kommune – Århusbakken

En del af projekt Byens Rum - Livet mellem husene

Åben anonym rådgivning i Odense Kommune

Rådgivning til borgere, der er fyldt 18 år. Rådgivning til at forstå og håndtere de udfordringer borgeren oplever.

Røg- og tobaksfri uddannelsesby i Vejle

En vigtig vej til en Røgfri Fremtid i Vejle Kommune

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på natur, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Gratis Psykologhjælp til Unge (GPU) i Aarhus Kommune

Forebyggelse af lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Madfællesskaber i Vejle

Vi trækker på erfaringer fra FoodMaker (Århus kommune) omkring udviklingen og etableringen af Madfællesskaber, og vi forankrer og omsætter erfaringerne til en Vejle kontekst.

Naturligvis

Indsats for børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune

Inspiration til gode liv i Horsens Kommune

Hjælp som coronaramt & sådan kan du holde dig Mentalt, Socialt og Fysisk Aktiv i en coronatid.