Forældrefaciliteret alkoholfrit fællesskab fredag aften i Odder Kommune

Et alternativ til fester og rus for byens unge - en del af projekt Fælles om Ungelivet

Udskriv case

Kontakt

Kristian Kilt
SSP konsulent og Projektleder Fælles om Ungelivet
Odder Kommune

Tlf: 20903411
kristian.kilt@odder.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

< 50.000

Kommune/organisation

Formål

At tilbyde de unge et alternativ til fester og rus i det tidsrum, hvor der er øget sandsynlighed for at de ville deltage i dette, særligt hvis der ikke er et attraktivt alternativ, hvor de kan få en fællesskabsrus fremfor en alkoholrus.

Målgruppe & Arena

Unge i Odder Kommune mellem 13-18 år.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

07/10/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Odder Kommune er en del af afprøvningen af den Islandske model og Fælles om Ungelivet.
  Åben hal er organiseret af forældregruppen ”Forældre Fælles om Ungelivet”, som er etableret som led i Fælles om Ungelivet. Forældrenetværket består af en gruppe forældre, som løbende mødes med tovholderen for Fælles om Ungelivet i Odder Kommune og drøfter hvilke beskyttende faktorer, der kan arbejdes videre på bl.a. Åben Hal. Forældrene er rekrutteret via annoncer i lokalavisen og via ”prikken på skulderen”, fælles for forældrene er, at de ønsker at bidrage til trygge rammer for de unge, ændre den danske alkoholkultur for unge og understøtte Fælles om Ungelivets formål.

  I ”Forældre Fælles om Ungelivet” er der et tillidsfuldt rum mellem forældrene, så det er helt legitimt at drøfte hvad man kan stille op, hvis man er bekymret for en ung, eller hvis man sætter spørgsmålstegn ved, hvordan alkoholkulturen er i ens eget barns klasse og ønsker at drøfte dette med de andre forældre.

  Åben Hal afvikles som en afprøvning af konceptet over 12 fredage i efteråret 2022 i tidsrummet kl. 19 – 21. Det er derefter blevet forlænget med 12 fredage i foråret 2023. Arrangementet er et samarbejde mellem Odder Kommune, Fælles om Ungelivet og en lang række foreninger. Åben Hal arrangeres og afholdes af forældrene i forældregruppen, som skiftes til at være til stede til aktiviteterne.

  Der er derudover en medarbejder fra den lokale ungdomsklub tilstede, som har relation til unge samt anvender Ungdomsskolens kommunikationskanaler til at formidle tilbuddet. Frivillige i foreningslivet deltager også og hjælper med afviklingen af de enkelte aktiviteter.

  Følgende aktiviteter er til stede:
  Basket, floorball, indendørs fodbold, badminton, skumtennis, gymnastik og skydning, Airtrack, Ro maskine, Bordtennis mm. Der er derudover en brætspilslounge og mulighed for at købe sodavand og snacks. Nogle klasser mødes og spiser pizza sammen inden arrangementet.

  Materiale

  Åben hal i OdderDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Odder Kommune, herunder tovholder for Fælles om Ungelivet, Forældregruppen ”Forældre Fælles om Ungelivet”, som er en del af Fælles om Ungelivet, frivillige i foreningsaktiviteter, SSP-konsulent.

  Rekruttering

  De unge rekrutteres mundtligt, forældre, SoMe kanaler, flyers og plakater på skolerne og Ungdomsskolens kommunikationskanaler.

  Økonomi pr. år

  < 50.000

  Der er afsat 20.000 kr. om året.
  Udgifter til events, forplejning, materialer, gavekort derudover en medarbejder fra Ungdomsskolen.
  Spektrum stiller Hallen gratis til låns.

  Kristian Kilt, SSP konsulent og Projektleder Fælles om Ungelivet, Odder Kommune

  Virkning

  Odder Kommune oplever at de unge benytter sig af Åben Hal, og at alkohol ikke fylder, så det har haft en positiv virkning at udbyde Åben Hal som et voksensuperviseret og attraktivt tilbud til de unge fredag aften. De unge har også fået øjnene op for de forskellige foreningsaktiviteter, som de kan deltage i, i nærmiljøet.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er en forudsætning at have en veletableret og handlekraftig forældregruppe, som kan koordinere indsatsen og være tilstede under afviklingen. Det er essentielt at nærmiljøet bakker op, og at det lokale foreningsliv kan se værdien i at byde ind med aktiviteter og gratis haltider.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x