Alkoholfri sidste skoledag med fokus på fællesskab i Odder Kommune

En del af projekt Fælles om Ungelivet

Udskriv case

Kontakt

Kristian Kilt
SSP konsulent og Projektleder for Fælles om Ungelivet.
Odder Kommune

Tlf: 2090 3411
Kristian.Kilt@odder.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

50.000 - 100.000

Kommune/organisation

Formål

The Final Game er et led i at implementere alkoholfrie fællesskaber i Odder Kommune og indebærer at:
- Skabe en fælles eftermiddag for alle skoler og for alle unge, hvor fællesskab og fejring er i fokus i et miljø uden alkohol
- At festerne om aftenerne bliver holdt af forældrene enten skole- eller klassevis.
- Skabe ny tradition for sidste skoledag

Målgruppe & Arena

Målgruppe for Alkoholfri skoledag er alle afgangsklasser i 9. og 10. klasse.

Type af indsats

Indsatsen er i drift

02/05/2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Da kun cirka halvdelen af eleverne deltog til sidste skoledag i det tidligere set-up med forældrestyret alkoholfest på ”Bakken” og flere forældre gav udtryk for, at deres unge ikke havde lyst til at deltage, da der er alkohol involveret, begyndte Odder Kommune at afholde alkoholfri sidste skoledag, for alle kommunens afgangselever.

  For at understøtte kulturændringen i at sidste skoledag fremover er alkoholfri, blev alle forældre i afgangsklasserne orienteret om dette på første forældremøde efter sommerferien. Punktet var til information og ikke til debat. Initiativet blev mødt positivt med nysgerrige spørgsmål fra forældrene.
  Forældrene har på skolerne lavet arrangementsgrupper for sidste skoledag. Arrangementsgrupperne er tovholdere på de aktiviteter, som skal foregå. Forældre og elever blev informeret og to repræsentanter fra hver afgangsklasse blev inviteret til workshop på Rådhuset. På workshoppen gav eleverne input til hvordan en ny sidste skoledag kunne afvikles ud fra de nye rammer. Arbejdsgruppen, som var bestående af afdelingsledere for udskolingerne i kommunen, leder af Ungdomsskolen og SSP konsulent (cirka 5-7 personer i arbejdsgruppen), gik videre med processen i forhold til, hvad der ville kunne lade sig gøre ud fra tilgængelige ressourcer, herunder økonomi. Hver skole afsatte 10.000 kr. til en fælles pulje, hvorfra eftermiddagsaktiviteterne på sidste skoledag skulle finansieres.

  Afholdelsen:
  Om formiddagen afholder hver skole traditioner på skolen, og om eftermiddagen samles alle afgangsklasserne i kommunens store idrætshal til The Final Game. I hallen er der mange forskellige aktiviteter såsom streetbasket, dance battle, rodeotur, sumobrydning, bumper balls, brætspil mm. Mad og drikkevare kan købes til studievenlige priser og boderne bemandes af frivillige forældre.

  I alt deltager cirka 15 klasser og i alt cirka 300 elever.

  Materiale

  Drejebog - sidste skoledag i OdderDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Det er den tværgående arbejdsgruppe der er tovholder for planlægning og afholdelse. Aktører i planlægningen har været udskolingsledere på de enkelte skoler, SSP konsulent, Leder af Ungdomsskolen, elevrepræsentanter fra afgangsklasserne, forældrenetværk (som en del af kommunens afprøvning af pilotprojektet ”Fælles om Ungelivet”), samt foreningslivet i forhold til afvikling af aktiviteter og kommunens store idrætshal Spektrum.

  Rekruttering

  Afgangseleverne er rekrutteret via skolen

  Økonomi pr. år

  50.000 - 100.000

  Alle skoler afsatte 10.000 kr. til en fælles pulje

  Vi rekrutterede mange flere end vi havde troet muligt ved den nye måde vi greb situationen an.

  Kristian Kilt, SSP konsulent og Projektleder for Fælles om Ungelivet., Odder Kommune

  Virkning

  Indsatsen skal ses som en del af en kulturændring, hvor alkoholfrie fællesskaber skabes.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Odder Kommune har skabt en sidste skoledag hvor alle har lyst til at være med.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det at involvere forældre, elever og undervisere i processen, har været særligt gavnligt. Det at holde workshops for hhv. forældre og for elever har været en fordel i forhold til at lave et spændende program, som interesserer de unge og som forældrene kan bakke op om.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Man kunne med fordel have taget ud på hver enkelte skole og drøfte baggrund og formål mere dybdegående med udskolingsteamsne. Udskolingslærer er kraftige kulturbærer – og kulturforandrer.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At der har været en veletableret forældregruppe. Denne er dannet som led i at Odder Kommune er en del af afprøvningen af Fælles om Ungelivet.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x