Foreningslivet

Fællesskabsbrobygger i Varde Kommune

En borgerrettet indsats med fokus på borgeren med et lille netværk

Sundhed på tværs – en mastercase

En tværgående kvalitativ analyse af 40 casebeskrivelser fra forskellige kommuner i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed

Brobygning mellem SFO/klub og foreninger i Rødovre Kommune

Introduktion af foreningslivet til børn på 1. og 4. klassetrin

Bæredygtige lokalsamfund i Middelfart Kommune

En aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund, hvor lokale fællesskaber styrkes

Sundhedssatellitter i Viborg Kommune

Fysiske lokaler, hvori der tilbydes nogle af de sundhedstilbud, der også findes centralt i kommunens sundhedscenter