Foreningslivet

Træningsklubben i Viborg Kommune

Træningstilbud til børn på mellemtrinnet (4-6. klasse) som er fysisk inaktive og har mistet glæden ved bevægelse.

Foreningsklippekort i Egedal Kommune

5 klip med adgang til et besøg i en kultur- eller idrætsforening

Fem Foreningsdage i SlagslundeKlubben i Egedal Kommune

Fællesskabsindsatser for forskellige aldersgrupper

Forældrefaciliteret alkoholfrit fællesskab fredag aften i Odder Kommune

Et alternativ til fester og rus for byens unge - en del af projekt Fælles om Ungelivet

En fælles alkoholstrategi – 7 punkter for en sundere alkoholkultur i Aarhus

Politisk opbakning og samarbejde på tværs af byens aktører omkring udviklingen af en sundere alkoholkultur i Aarhus

Fællesskabsbrobygger i Varde Kommune

En borgerrettet indsats med fokus på borgeren med et lille netværk

Sundhed på tværs – en mastercase

En tværgående kvalitativ analyse af 40 casebeskrivelser fra forskellige kommuner i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed