Tarteletfest 2022 – spis fællesskabet i gang (prototype)

- en del af Danmark Spiser Sammen

Udskriv case

Kontakt

Dorte Bladt
sundhedskonsulent og fællesskabskoordinator
Folkesundhed, Vejle Kommune

Tlf: 24 93 39 67
dorbl@vejle.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er et projekt

Økonomi pr. år

Ikke oplyst

Kommune/organisation

Formål

Indsatsens hovedformål er at fremme gode, sunde og aktive liv samt understøtte meningsfulde fællesskaber og frivillighed. Derudover er hensigten at forebygge ensomhed og konsekvenser heraf.

Delmål er:
• at etablere en anledning for eksisterende fællesskaber til at invitere nye ind
• at pege på, at mange eksisterende fællesskaber står klar til at tage imod nye, og der er mulighed for at blive frivillig
• at etablere en anledning til at pege på fællesskabsportalen www.aktivsammen.vejle.dk
• at samskabe på tværs om en meningsgivende anledning (erhvervsliv, foreninger, lokalsamfund, kommune, frivillige, kirker)
• at koble til en national dagsorden i ”Danmark spiser Sammen” og bidrage til at bryde tabu om ensomhed

Målgruppe & Arena

Tarteletfesterne var målrettet seniorer og seniorer sammen med andre aldersgrupper. De enkelte Tarteletfester afgrænsede selv, hvilke målgrupper der var meningsgivende.

Forskellige typer fællesskaber inviterede indenfor i bl.a. kirker, foreningshuse, kommunale aktivitetscentre, og lokalsamfund.

Ud over de åbne og inviterende fællesskaber greb flere steder ideen om tarteletfest, men dog uden at invitere åbent ind. Et eksempel var Hejlskov Plejecenter som inviterede frivillige og pårørende til lukket tarteletfest.

Type af indsats

Indsatsen er et projekt

Projekt periode

01.09.2022 - 31.12.2022

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Rammer
 • Beskrivelse af indsats

  Vidensgrundlag
  Indsatsen hviler på Sundhedsstyrelsens anbefaling på grundniveau om at ”Understøtte forenings- og fællesskabsaktiviteter for ældre” i forebyggelsespakke om mental sundhed og deres anbefalinger om samarbejde og partnerskaber mellem relevante aktører i samme forebyggelsespakke. Herudover ”ABC for mental sundhed” (Københavns Universitet) og litteraturstudiet ”Interventioner, der skal mindske ensomhed” (DEFACTUM, 2021).

  Indhold
  Tarteletfest 2022 var den første af sin slags – og var tænkt som en prototype.

  Forberedelsesfasen bestod af:
  • idéfase med stikprøver ift. interesse, herunder trykprøvning af idé hos mulige værter
  • invitation af interesserede til at formgive Tarteletfesten 2022
  • en vejledning til at understøtte inkluderende fællesskaber og dermed give gode rammer for Værtsrollen med afsæt i ”ABC for mental sundhed”
  • etablering og praktisering af kommunikationsplan (hjemmesiden www.aktivsammen.vejle.dk, SoMe, lokalaviser, info-skærme + film)
  • udvikling af nye opskrifter og nytænkning af tarteletfyld sammen med kokke fra FoodInnovationHouse
  • etablering af mulighed for at søge midler til afvikling og sponsorering af tarteletskaller

  Afviklingen af Tarteletfester fandt sted lokalt og aktørerne stod selv for alt det praktiske.

  Evalueringen af den første prototype af Tarteletfester bestod af opsamling af ”data” via spørgeskema og semistruktureret kort telefoninterview om hhv.:
  • antal deltagere
  • oplevelser (citater)
  • om der kom nye ansigter
  • erfaring med værtsrollen
  • hvorvidt forberedelsesmaterialet var meningsgivende og anvendeligt

  Materiale

  Organisering og samarbejdspartnere
  Folkesundhed Vejle var tovholder for forberedelse, beskrivelse af vejledning, kommunikation og evaluering.

  Kommunikation og inspiration til film, opskrifter mm. fandt sted i et samspil mellem Folkesundhed Vejle og https://www.foodinnovationhouse.dk/

  Selve afviklingen af tarteletfester blev varetaget i civilsamfund og andre der greb muligheden for en Tarteletfest.

  Rekruttering

  Rekruttering bestod af to dele – dels ift. værter og dels deltagere.

  • Rekruttering af værter for Tarteletfest 2022 fandt sted ifølge kommunikationsplan om selve Tarteletfesten 2022, synlighed på https://aktivsammen.vejle.dk/ og brug af netværk.
  • Rekruttering af deltagere til Tarteletfester skete ved mund-til-mund, lokale opslag, lokalaviser, SoMe og synlighed på https://aktivsammen.vejle.dk/ både ift. værter og deltagere.

  Se video til rekruttering:
  I lyset af den korte forberedelsestid er det usikkert, om rekrutteringsmetoderne til værter var givende nok.
  Den lokale rekruttering fungerede godt.

  Økonomi pr. år

  Ikke oplyst

  Der forelå ikke et decideret budget for indsatsen, men det anslås, at der er anvendt ca. 10 timer om ugen i 8 uger for en sundhedskonsulent fra Folkesundhed Vejle og ca. 25 timer i alt til kommunikationsindsatsen. Det er her væsentligt at være opmærksom på, at Tarteletfest 2022 var den første af sin sags i Vejle Kommune (prototype), og omkostningerne vil derfor alt andet lige være større end kommende gentagelser.

  Økonomien for selve afviklingen lå lokalt. Kommunen gav mulighed for at søge puljepenge á kr. 500-750,- til afviklingen og tarteletskaller blev sponsoreret. Der var herudover en deltagerbetaling på kr. 30,-

  “Tarteletfesten blev meget godt modtaget. Det gør det også til en god oplevelse for os som vært. Dejligt med opbakning fra kommunen, både i form af omtale og sponsoreret mad. Vores gæster oplevede det også som noget stort at være med i et fællesskab, som ikke blot var hér, men som gjaldt hele kommunen – og også hele landet i den pågældende uge”

  anonym vært for Tarteletfest 2022, ,

  Virkning

  Med opmærksomhed på, at Tarteletfest 2022 var en prototype, så understøtter konceptet med tarteletfest indsatsens delmål, herunder at åbne og synliggøre eksisterende fællesskaber og invitere nye personer ind heri. Der deltog 605 personer i de 9 tarteletfester i 2022, der var annonceret på hjemmesiden www.aktivsammen.vejle.dk Herudover var der et ukendt antal deltagere ved de "lukkede" fester.
  Flere steder havde Tarteletfest 2022 over 20 % nye deltagere, og et enkelt sted ingen nye.
  Tallet for nye deltagere er usikkert, men et kvalificeret skøn er, at der i gennemsnitligt var ca. 10 % nye.

  Flere frivillige gav udtryk for, at det var et arrangement som var godt at “være en del af”. De var bl.a. med at stimulere til inkluderende fællesskaber og stå for praktiske opgaver. Der blev i evalueringsskemaerne bl.a. nævnt:

  • "Vi rekrutterede mange flere end vi havde troet muligt ved den nye måde vi greb situationen an”
  • ”Flere havde en perifer tilknytning til FH, men kom til tarteletfest, de oplevede at det var ”nemt” at forholde sig til. Der kom flere nye, som ikke havde været i FH før, nogle kom sammen, andre kom alene”
  • ”Skønt også at se, at folk tog for sig af vores brochurer. Vi endte med at være op mod 70 mennesker (vi tog imod tilmeldinger til det sidste), hvoraf ca. 50% var folk vi ikke i det daglige ser i huset. ”
  • ”Vi syntes det var en super god ide. Skønt at gøre noget for andre. Jeg tænkte også at det var en god reklame for vores aktivitetscenter og en god mulighed for at møde mange nye mennesker, da jeg lige er starte som ny aktivitetsleder.”

  Alle værter ved Tarteletfest 2022 ønsker at være med i 2023.
  Se video fra Tarteletfest 2022:

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at indsatsen var en prototype. Ovenstående vurdering (afkrydsning) skal ses i dette lys og reflekterer af den grund de opstillede delmål.

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Det er understøttende:
  • at hente inspiration og bruge værktøjet QIF - Quality Implementation Framework for implementering med kvalitet
  • at vurdere, hvad Tarteletfester kan tappe ind i/konnekte til politisk og fagligt
  • at afsøge interessen for Tarteletfester hos mulige værter inden valg af initiativ, da Tarteletfester skal leve lokalt
  • at invitere interesserede til at formgive rammer for Tarteletfester
  • at understøtte inkluderende fællesskaber og gode rammer for Værtsrollen med afsæt i ”ABC for mental sundhed” fx i form af en vejledning herom
  • at inspirere til “lukkede fester” - hvor der er behov for det, fx sociale cafeer og væresteder. Det kan fint spille sammen med mål
  • at omtale tarteletfesten til personlige relationer, netværk og ledelse, gerne 5-6 måneder før afvikling af Tarteletfester
  • at involvere alle i god tid. Mange / en del medarbejdere er ikke opmærksomme på Danmark Spiser Sammen. De ved det måske nok, men skal mindres om det – i meget god tid, så det kan blive en del af deres årshjul
  • at foretage en opsamling/evaluering af indsatsen, så opmærksomhedspunkter kan blive synlige, og der kan foreligge et kvalificeret grundlag til at træffe valg om indsatsens videre liv

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  • Begynd i god tid.
  For Tarteletfest 2022 var der kort tid fra idé til afvikling.

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  Det er fremmende:
  • at tiltaget skriver sig ind i eksisterende politiske og faglige dagsordener og øvrige tiltag om fremme af fællesskaber og forebyggelse af ensomhed
  • med dedikerede tovholdere og engagerede værter, der vil sagen

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x