Alle cases indenfor:

Mestring

Røgfri Skoletid i grundskolen

Politisk sagsfremstilling - Samling af de bedste erfaringer fra 16 kommuner

Sundere sammen

En indsats der støtter Furesø´s borgere i at komme tættere på jobmarkedet gennem socialt samvær og bevægelse

Psykisk førstehjælp til alle borgere i Vejle Kommune

Et australsk koncept, der er manualiseret af PsykiatriFonden

Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Kvit det skidt

Rygestoptilbud til storrygere - individuelle, håndholdte og fleksible rygestopkurser kombineret med betalte rygeafvænningsprodukter.

Rigere Uden Røg – Odense

Økonomisk incitament til rygestop for borgere med lav socioøkonomisk status. Virker det?

Kickstart dit rygestop

Motivation og afhængighed- Det rette rygestoptilbud

Røgfri Erhvervsskoler

Projekt der understøtter erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid - et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen

Inspiration til gode liv i Horsens Kommune

Hjælp som coronaramt & sådan kan du holde dig Mentalt, Socialt og Fysisk Aktiv i en coronatid.

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

Rigtige mænd i lokalområderne

Fysisk aktivitet, fællesskab og foreningsliv i Viborg Kommune