Ud i naturen – ind i fællesskabet

Fællesskab for sårbare unge og veteraner i Faaborg-Midtfyn Kommune

Udskriv case

Kontakt

Lars Simonsen
Projektleder
Fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune

Tlf: 72534923
lasim@fmk.dk

Denne case er besøgt

gange

Type indsats

Indsatsen er i drift

Økonomi pr. år

500.000 - 1.000.000

Kommune/organisation

Formål

Ud i naturen - ind i fællesskabet er et fællesskab for unge (13-30 år) og veteraner, der sammen laver aktiviteter i naturen. Formålet er at skabe et fællesskab på tværs af målgrupperne, hvor veteraner er en form for mentorer. Veteraner får derigennem følelsen af at kunne bidrage med noget og de unge møder voksne som vil lytte og forstår dem, da deres udfordring nogle gange er ens.

Veteraner:
• Styrke deres selvtillid og selvværd
• Styrke deres sociale netværk
• Få nye kompetencer
• Opleve at bidrage med en værdsat social rolle

Unge:
• Oplevelse af ligeværdighed i præstationsfrie rum
• Opbygning af tillidsrelationer baseret på delte erfaringer
• Opbygning af nye sociale relationer

Effekt:

• Større trivsel og livsglæde blandet sårbare unge og veteraner
• At styrke fællesskab og følelsen af at man bidrager til samfundet

Målgruppe & Arena

Målgruppen er alle som via deres arbejde, hvor de har været udsat for en ’farlig’ situation, efterfølgende har fået angst, depression, ptsd eller lignende.
Faaborg-Midtfyn kommune har mange unge borgere der har det godt men desværre også en stor gruppe unge, der ikke trives. Tal for unge mellem 18 og 29 år i Faaborg-Midtfyn Kommune viser (2017), at knap 18% er tilknyttet jobcentret. Hovedparten får enten uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller er omfattet af integrationsloven. I tillæg til denne ungegruppe er der øget opmærksomhed på ”ny udsathed” blandt unge der oplever øget mental mistrivsel, især hos unge kvinder.
Faaborg-Midtfyn Kommune har også en anden gruppe borgere, som rummer ressourcestærke og sårbare borgere nemlig veteraner og andre der har været udsendt til verdens brændpunkter. Mens mange af disse soldater klarer sig uden problemer, når de vender hjem oplever nogle veteraner psykiske og psykosociale udfordringer efter deres udsendelser. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ca. 250 registrerede veteraner.
Faaborg-Midtfyns sårbare unge og veteraner deler derfor et behov for at øge trivsel og livsduelighed med hver deres afsæt.

Arenaen for indsatsen er naturen

Type af indsats

Indsatsen er i drift

01/01/2023

Type indsats med udgangspunkt i forebyggelses-pakkerne

 • Tilbud
 • Beskrivelse af indsats

  Vi mødes to gange ugentligt i tre timer, fordelt geografisk ud over Faaborg Midtfyn Kommune: i Tarup-Davinde, Ringe og Faaborg.
  Gruppen starter og slutter ved bålet, med en aktivitet der i mellem. Alt fra at bygge en vildmarkshytte til, mountainbike og træklatring.

  Vores mødested er vores selvbyggede Vildmarkhytter, som ligger trygt og væk fra offentlige stier. På den måde undgår vi stor set andre brugere af skoven. Udgangspunktet er vores vildmarkshytter, men kan aktiviteten ikke flyttes til skoven, mødes vi ved aktiviteten. De unge og veteranerne har mulighed for at blive hentet, og kørt hjem igen.

  Vi har haft succes med at få folk fra projektet ud i foreningslivet, men stort set kun der hvor jeg eller mine kollegaer er repræsenteret. Kun en gang er det ikke lykkes, at få en person videre.

  Se også vedhæftede projektbeskrivelse

  Materiale

  Projektbeskrivelse - Ud i naturen - ind i fællesskabetDownload

  InspirationskatalogDownload

  EvalueringDownload

  Organisering og samarbejdspartnere
  Fritidsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune har ansat en projektleder til indsatsen. Der er også en projektgruppe, på tværs af kommunens afdelinger og samarbejdspartner. Som støtter og spare med projektlederen.

  Oversigt om medansøger på projektet:

  Hovedansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune

  Medansøger 1: Foreningen CampPol

  Medansøger 2: DGI Fyn

  Medansøger 3: Naturskolen Åløkkestedet Tarup-Davinde I/S

  Medansøger 4: Naturskolen Trente Mølle

  Rekruttering

  Vi rekrutterer unge gennem FGU, Milife, folkeskolens specialklasser, jobcentret og socialrådgiver.
  Vi rekrutterer veteraner gennem, veteran cafeer, veteran hjem og veteran foreninger.
  Derudover, bruger vi Facebook og avisartikler.

  Økonomi pr. år

  500.000 - 1.000.000

  Det store arbejde ligger i at skabe en relation til målgruppen - Her er flere møder og oplæg på skoler og veteranhjem en nødvendighed.

  Lars Simonsen, Projektleder, Faaborg-Midtfyn Kommune

  Virkning

  Målet med indsatsen var henover projektets løbetid, at afholde 30 – 40 naturtræningsforløb - vi har afholdt over 130. Derudover var målet at cirka 50-80 antal unge og veteraner deltog i aktiviteterne - vi har haft over 250 igennem.

  Evalueret

  Ja, Internt evalueret

  Vurdering

  Er formålet opfyldt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Er indsatsen blevet implementeret som planlagt?

  I høj gradSlet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad

  Yderligere kommentarer

  Projektet er endnu ikke afsluttet, så endelig evaluering foreligger ikke

  Opmærksomhedspunkter for implementering af indsatsen

  Vi mødes kun i naturen, og havde brug for vores eget sted. Byggetilladelse til Vildmarkshytterne kom første et år efter de var bygget. Men skulle der komme en klage, kunne vi fjerne tag presenningen og derved kræves der ikke byggetilladelse.

  Det store arbejde ligger i at skabe en relation til målgruppen - Her er flere møder og oplæg på skoler og veteranhjem en nødvendighed.

  Barrierer for gennemførelsen af indsatsen

  Byggetilladelse til Vildmarkshytterne

  Fremmende tiltag for gennemførelsen af indsatsen

  At hente folk hjemme fra deres bopæl, har en stor betydning. At der altid er frugt, snacks og varme drikke, har også en betydning. Ikke alle har spist eller får nok mad.
  Ved oplæg på skoler og veteranhjem, får vi største delen af vores målgruppen.

  Kvaliteten og auteniciteten i oplægsholderes fremtoning ude på veteranhjemme har også særlig betydning og været afgørende for rekruttering til indsatsen.

  Følg denne case
  Informér
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Tilføj en case fra din kommune

  Har du en case fra din kommune, som andre kunne drage nytte af?
  Bidrag til fællesskabet og tilføj din case her!

   

   

  0
  Would love your thoughts, please comment.x