Alle cases indenfor:

Mænd

Sund fritid for alle i Aalborg Kommune

Inklusion og deltagelse af flere sårbare og udsatte børn og unge i det organiserede forenings – og fritidsliv

Bliv stærk med Naturen – Nordfyns Kommune

Et tilbud for voksne med stress, angst og depression

Sund i Naturen – forløb for stressede mænd i naturen

Reducering af stress- og depressionssymptomer hos mænd i Københavns Kommune

Junioridrætslederuddannelsen i Odense Kommune

Uddannelse af udskolingselever til implementering af 45 minutters aktiv skoletid

Digitalt Rygestop

Afprøvning af en anderledes rygestopindsats målrettet psykisk sårbare

Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forøget livskvalitet med naturen som ramme i Fredensborg Kommune

Extreme-Day for 9. klasser i Fredensborg Kommune

En alternativ motionsdag med fokus på natur, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og fællesskaber

Telefoniske rygestop

Aalborg kommune afholder rygestop over telefonen

Diabetesundervisning og madlavning i naturen i Københavns Kommune

En helhedsorienteret diabetesindsats, der både rummer undervisning i sygdommen og livet med diabetes, madlavning, fysisk aktivitet, socialt samvær og netværk.

Udendørs/vindueskoncerter ved plejehjem

Reduktion af plejehjemsbeboernes oplevelse af ensomhed under Corona i Aarhus Kommune

X:IT – Forebyg rygning i grundskolen

En evidensbaseret indsats, der har til formål at forebygge rygning blandt elever i udskolingen